Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Turpinās RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras docētāju līdzdalība RANCARE COST aktivitātes realizācijā. 2018. gada 24.–26. oktobrī Portu pilsētā Portugālē notika ceturtā Menedžmenta komitejas, vadības grupas un četru darba grupu COST finansētā projekta Nepilnīgi veiktā aprūpe – starptautiska un daudzdimensionāla problēma tikšanās, kuru organizēja INESC-TEC un Portu Universitāte.

RANCARE_LOGO.png

COST_logo.jpg

Pirmajā dienā vadības grupas locekļi tikās, lai pārskatītu un apspriestu visu darba grupu paveikto, tīklojuma pasākumus, tostarp apmācību skolas, īstermiņa zinātniskās aktivitātes, sanāksmes, COST akcijas informācijas izplatīšanas plānu un finansiālās iespējas.

Menedžmenta komitejas sanāksme notika otrajā dienā, 25. oktobrī, ko vadīja akcijas priekšsēdētāja prof. Evridiki Papastavrou. Sanāksmē piedalījās 42 dalībnieki no 20 dalībvalstīm. No Portugāles Māsu skolas uzstājās prof. Wilson Abreu, visus dalībniekus sveica arī uzņemošās organizācijas pārstāvis prof. Mário Amorim-Lopes.

Sanāksmes laikā akcijas priekšsēdētāja kopā ar granta atbildīgo Dr. Rousou, Informācijas izplatīšanas komisijas vadītāju, Dr. Amorim-Lopes un STSM koordinatoru Dr. Efstathiou iepazīstināja ar jaunāko informāciju par pašreizējo COST akcijas periodu, kā arī par sagaidāmajām aktivitātēm nākamajā granta periodā. Darba grupu vadītāji, profesori Walter Sermeus, Maria Schubert, Riitta Suhonen un Olga Riklikiene iepazīstināja ar uzdevumiem, kuri tiek veikti pašreiz, kā arī paveikto darbu – esošajām publikācijām starptautiskos žurnālos, prezentācijām Eiropas un citās konferencēs, darba grupu aktivitātēm Apmācību skolu un semināru ietvaros. Īpaši tika uzsvērta visu darba grupu sadarbība, izstrādājot nepieciešamos ziņojumus, lai informētu par aktivitāti Eiropas un valstu līmenī.

Tālāk sekoja sanāksmes darba grupu ietvaros, un diskusijas bija saistītas ar tekošajiem projektiem un publikācijām un ar tiem saistītajām aktivitātēm. Patlaban visas darba grupas ir iesākušas darbu publicēšanu un tie drīzumā būs pieejami tīmekļa vietnē www.rancare-action.eu.

Trešās dienas noslēgumā Dr. Michael Simon un Catherine Blatter organizēja semināru, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta RANCARE ziņojuma vadlīnijām, kas drīz būs pieejamas. Visi darba grupas veiktie darbi ir pieejami RANCARE tīmekļa vietnē.