Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Studentiem

Mīts, ka visas slimības var izārstēt un cilvēku ar invaliditāti mūsu sabiedrībā nav vai arī viņiem nekāds cits atbalsts kā tikai invalīda pensija vai iespēja savas dienas vadīt slēgtā vai pusslēgtā pansionātā, vismaz 25 – 30 gadus Latvijā ir pagātne. Savu ieguldījumu sabiedrības domas mainīšanā ir devusi arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultāte. Viena no jomām, kas pēdējo 20 gadu laikā ir būtiski attīstījusies, ir arī palīgtehnoloģijas jeb tehniskie palīglīdzekļi.

27. – 29. aprīlī Milānā notika Eiropas palīgtehnoloģiju sadarbības tīkla European Assistive Technology Information Portal (EASTIN) un Pasaules veselības aizsardzības organizācijas (World health Organization (WHO)) kopēji organizēts WHO projekta GATE seminārs, kura mērķis bija apspriest un ieteikt WHO apstiprināšanai palīgtehnoloģiju sarakstu – 50 (!) ierīces, priekšmeti, lietas vai programmas, kuras tālāk tiek iekļautas īpašā WHO sarakstā, kas ANO dalībvalstīm nosaka pienākumu nodrošināt to pieejamību saviem iedzīvotājiem nepieciešamajā apjomā (līdzīgi kā WHO Lists of Essential Medicines). Tiek plānots, ka no 50 sarakstā iekļautajām palīgtehnoloģijām 25 izvēle ir profesionāļu ziņā, bet pārējās 25 pēc projekta autoru domām var izvēlēties un tieši saņemt pacients pats vai viņa piederīgie bez ārsta vai funkcionālo speciālistu iesaistes.

Latviju seminārā pārstāvēja trīs šis jomas speciālisti no NRC Vaivari Tehnisko palīglīdzekļu centra, no kuriem divi ir RSU akadēmiskā personāla pārstāvji – RSU Rehabilitācijas fakultātes profesors Aivars Vētra un pasniedzēja Jūlija Vasiļevska. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki, un Latvijas oficiālais pārstāvis EASTIN ir NRC Vaivari tehnisko palīglīdzekļu centrs.

Īpaši jāatzīmē fakts, ka Latvijas valsts apmaksāto palīgtehnoloģiju pamatklāsts īpaši neatšķiras no citu attīstīto valstu kārtības. Piedalīšanās šajā seminārā ir mūsu valsts un RSU augsta novērtējuma apliecinājums un ļaus pilnveidot arī šīs jomas apmācības metodiku RSU studiju programmās.