Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Stipendijas
Studentiem

Ar mērķstipendijas piešķiršanas komisijas darba sēdi 4. jūnijā noslēdzās pirmais Borisa un Ināras Teterevu fonda (BITF) RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijas cikls, kurā tika atbalstīti astoņi projekti, no kuriem septiņi tika realizēti. Pateicoties BITF atbalstam, izstrādāti gan jauni studiju kursi, gan pilnveidoti esošie, kuri jaunajā akadēmiskajā gadā RSU studentiem dos iespēju sasniegt efektīvākus studiju rezultātus.

RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi RSU, kā arī esošo studiju kursu pilnveidošanu, integrējot atbilstošus metodiskos risinājumus.teterevufonds-logo-lead.jpg

Kā atzīmē stipendiāti, iespēja pretendēt uz mērķstipendiju motivē atrast laiku sen izlolotu ideju īstenošanai un jaunu radīšanai, tāpat strikti noteiktie termiņi liek mobilizēties un paveikt darbu plānotajā laikā. Pozitīvi ir arī tas, ka stipendiātu iniciatīva rosinājusi studiju kursu izstrādē iesaistīties arī pārējos kolēģus, tādējādi veicinot sadarbību ne tikai struktūrvienībā, bet arī ārpus tās robežām.

Apstiprinātie un realizētie mērķstipendijas pieteikumi

 Stipendiāta vārds, uzvārds

Struktūrvienība

Studiju kursa nosaukums


Individuālais jaunā docētāja pieteikums


 Inga Urtāne

Farmācijas ķīmijas katedra

Farmācijas ķīmija


Pieteikumi jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai


 Elita Ardava un Elita Poplavska

Zāļu formu tehnoloģijas katedra

Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe


Agnese Brangule un Pēteris Tretjakovs

Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Medical Chemistry


 Ingus Skadiņš un Juta Kroiča

Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Medicīnas mikrobioloģija


Sergejs Babikovs un Vladimirs Voicehovskis

Iekšķīgo slimību katedra

Internal Diseases and Propaedeutic


 Marina Šarkele un Anna Miskova

Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra

Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem


Edijs Šmagris un Jūlija Voicehovska

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Standartizētas situācijas internajā medicīnā


Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas stipendijas administratori atgādina, ka nākamā pieteikšanās tiks izsludināta septembrī, un aicina izstrādāt rūpīgi pamatotus pieteikumus, kas sniegtu ievērojamu pienesumu studiju procesa pilnveidei un modernizācijai studiju virzienā Veselības aprūpe.

aalogo-RSU.png