Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Absolventiem
Studentiem
Jubilejas

Lai kļūtu par universitāti, pagājušā gadsimta 90. gados toreizējā Latvijas Medicīnas akadēmijā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte) sāka uzņemt studentus sociālo zinātņu studiju virzienos – politoloģijā, sociālajās zinātnēs, Eiropas pētniecībā un jurisprudencē. Tajā laikā sociālās zinātnes Latvijā bija jauna nozare.

  • Rīgas Medicīnas institūts – no 1950. līdz 1990. gadam
  • Latvijas Medicīnas akadēmija – no 1990. līdz 2002. gadam
  • Rīgas Stradiņa universitāte – kopš 2002. gada

Par jaunās Sociālo zinātņu fakultātes dekāna vietas izpildītāju 1998. gadā tika ievēlēta docente Ilze Ostrovska, kas tajā laikā intervijā augstskolas izdevumam Pulss stāsta, ka šī Latvijas Medicīnas akadēmijas fakultāte salīdzinājumā ar citām sociālo zinātņu katedrām citās Latvijas augstskolās "atšķirsies divos aspektos: pirmkārt, mācības tiks organizētas pēc tā sauktā moduļa principa, ko plaši izmanto mācību procesā Skandināvijas valstīs, otrkārt, programmas būs orientētas uz to, lai nākamie speciālisti spēj aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas kontekstā un spēj sekmēt Latvijas integrāciju".

Atvērto-durvju-diena-2005-soc-zin-pasn-2-un3-rinda-lead.jpg

Fotogrāfijā redzami sociālo zinātņu docētāji Rīgas Stradiņa universitātes Atvērto durvju dienā 2005. gadā. Otrajā rindā no labās: Ivans Jānis Mihailovs, Deniss Hanovs, Andris Sprūds un Valters Ščerbinskis. Trešajā rindā no labās: Sandra Jirgena (tagad – Mihailova) un Mārtiņš Boiko. Foto no RSU muzeja krājuma

1998. gadā RSU bija deviņas sociālo zinātņu pamatstudiju programmas un 1. kursā tika uzņemti 182 studenti. 2015. gadā RSU ir 26 sociālo zinātņu studiju programmas (13 pamatstudiju, 10 maģistra līmeņa un trīs doktora līmeņa), un sociālās zinātnes šajā rudens semestrī RSU sāks studēt vairāk nekā 280 1. kursa pamatstudiju studentu.

Veiko-Spolītis-un-Ilga-Kreituse-ar-studentiem-2007-gada-lead.jpg

Veiko Spolītis un Ilga Kreituse ar studentiem 2007. gadā. Foto no RSU muzeja krājuma