Pārlekt uz galveno saturu
Preses relīzes

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psiholoģijas laboratorija ir iesaistījusies plašā starptautiskā pētījumā COVID-19 IMPACT par vīrusa psiholoģisko ietekmi uz sabiedrības uzvedību. Pētījumā piedalās 12 valstis un tā mērķis ir izprast ar COVID-19 saistītos cilvēku psiholoģiskos un uzvedības aspektus pandēmijas laikā. Iegūtos datus pētnieki izmantos, izstrādājot rekomendācijas, kā attīstīt veselību veicinošu uzvedību un pārvaldīt negatīvās emocijas. Pētījumā aicināti piedalīties visi Latvijas pilngadīgie iedzīvotāji, aizpildot anketu tiešsaistē bit.ly/COVID-19-IMPACT.

“COVID-19 pandēmija ir izraisījusi plaša mēroga krīzi, smagi ietekmējot visus dzīves aspektus, tāpēc ir nepieciešami starptautiski pētījumi, kas aplūkotu pandēmijas un izolēšanās psiholoģisko ietekmi,” uzsver pētījuma Latvijas koordinatore, RSU Psiholoģijas laboratorijas vadošā pētniece un Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Jeļena Ļubenko. “Pašlaik svarīgi ir veicināt tādu katra sabiedrības indivīda uzvedību, kas palīdz saglabāt psiholoģisko un fizisko veselību, kā arī rūpēties par līdzcilvēkiem un būt sociāli atbildīgiem. Šis pētījums, kurš paralēli norisinās vairākās Eiropas valstīs, ļaus atrast instrumentus, kā attīstīt veselību veicinošu uzvedību un mazināt psiholoģisko spriedzi. Pastāstot par savu uzvedību un izjūtām, mēs katrs varam sniegt pienesumu pandēmijas seku apkarošanā un sabiedrības labklājības veicināšanā. Vēl viens pētījuma dalībnieku ieguvums – atbildot uz jautājumiem, cilvēki pievērsīs uzmanību pašsajūtai, emocijām, analizēs savu uzvedību un to, kā  tiek ievērotas līdzšinējās rekomendācijas.”

Projekta COVID-19 IMPACT (Pārvarēšanas mehānismi un uzvedība saistībā ar COVID-19) iniciatori ir Kipras Universitātes Klīniskās un veselības psiholoģijas laboratorija un Bāzeles Universitāte. Kā partneri pētījumā ir iesaistījušās augstskolas un zinātniskās institūcijas no Francijas, Turcijas, Itālijas, Īrijas, Portugāles, Slovēnijas, Rumānijas, Zviedrijas, Honkongas un Latvijas. Pētījums ilgs vēl apmēram divus mēnešus un tā mērķis ir izprast ar COVID-19 saistītos psiholoģiskos un uzvedības aspektus pandēmijas laikā – kā cilvēki tiek galā ar sociālo izolāciju un negatīvajām emocijām, kā un kādēļ ievēro vai neievēro valdības rekomendācijas vīrusa izplatības mazināšanai. Pētījumā iegūtie dati palīdzēs efektīvāk plānot sabiedrības un noteiktu cilvēku grupu atbalsta pasākumus, kā arī veicināt veselības uzvedību.

Pētījuma ietvaros cilvēki ir aicināti aizpildīt aptauju, kurā iekļauti jautājumi par uzvedības paradumiem, emocijām, stresa pārvarēšanu, sociālās izolācijas ieteikumu ievērošanu. Aptaujas aizpildīšana aizņem apmēram 20 minūtes laika, tā ir anonīma un konfidenciāla, pētījuma dati netiek izpausti trešajām personām un tiek izmantoti tikai pētījuma mērķiem.

Papildu informācijai