Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Tradicionālie pasākumi

Ceturtdien, 10. septembrī, notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ikgadējā Akadēmiskā sanāksme, kurā rektors prof. Aigars Pētersons iepazīstināja RSU darbiniekus ar 2019./ 2020. studiju gada sasniegumiem, kā arī norādīja uz RSU nākotnes izaicinājumiem.

Rektors Aigars Pētersons atzīmēja, ka mūsu universitātē ir teicami noslēgusies vasaras uzņemšana. Vietējo reflektantu skaits pieaudzis par 9 %, bet ārvalstu studentu – par 22 %. Rezultātus īpaši iepriecinošus padara fakts, ka uzņemšana noritēja tiešsaistē, kas bija papildu izaicinājums reflektantu piesaistei, bet reizē arī novitāte.

Īsā laika periodā tika aizpildītas visas RSU valsts budžeta vietas, savukārt sociālo zinātņu programmās pieteikumu skaits pieauga par 25 %.

Uzņemšanas rezultāti apliecināja RSU studiju programmu augsto kvalitāti un augstskolas teicamo reputāciju. Kopumā RSU šogad vasarā uzņēma vairāk nekā 2700 studentu. Viņu vidū ir 401 ārvalstu students no 31 pasaules valsts – lielākoties no Vācijas (44 %) un Skandināvijas (42 %).

Neraugoties uz COVID-19 pandēmiju un tās radītajiem apgrūtinājumiem, jaunajā studiju gadā RSU sekmīgi sākusi realizēt studiju programmas Medicīna un Zobārstniecība ar pilnveidotu saturu un jaunu struktūras organizāciju. Šobrīd programmas pilnībā atbilst vadošo Ziemeļeiropas un Rietumeiropas universitāšu studiju programmām, un tajās ievērojami palielināts prakses laiks studiju programmas noslēguma gadā.

COVID-19 pandēmija lika visām augstskolām pavasara semestrī pāriet tiešsaistes režīmā. Attālināti tika organizētas gan RSU studijas, gan zinātniskais darbs. RSU vasaras izlaidumi tika pārcelti no aulas uz līdzās esošo Iedvesmas parku. Esot sociāli atbildīgi un rūpējoties par kopējo drošību, daudzi docētāji, kas ikdienā ir praktizējoši ārsti, aktīvi iesaistījās pandēmijas seku mazināšanā un publiski skaidroja jaunā vīrusa rašanās cēloņus un saslimstības profilaksi. Vairāk nekā 200 RSU studentu gan Latvijā, gan ārvalstīs brīvprātīgi devās palīgā veselības aprūpes darbiniekiem.

2019./ 2020.studiju gads ir RSU zinātnes izrāviena gads.

RSU aktīvi piedalās septiņās Valsts pētījumu programmās (VPP) par COVID-19. VPP ir starpdisciplināras –  tajās iesaistījušies gan RSU medicīnas un veselības aprūpes jomas pētnieki, gan sociālo zinātņu docētāji. Augstas raudzes publikāciju skaits aizvadīto trīs gadu laikā pieaudzis par 42 %. Turpinās RSU kāpums starptautiskajos augstskolu reitingos. 2020. gadā RSU piedalās arī piecos Latvijas zinātnes padomes projektos, kā arī 12 zinātniskajos projektos (HORIZON, ERA-NET u.c.) ar ārējo finansējumu.

RSU joprojām ir stabila finansiālā izaugsme. Tā ļauj ieviest modernas digitālās platformas un modernizēt studiju un pētniecības vidi, renovējot un veidojot modernas mācību auditorijas un zinātniskās laboratorijas. RSU stabilā izaugsme un rūpīgā finanšu resursu plānošana nodrošināja to, ka COVID-19 pandēmijas apstākļos tika izmaksāts darbiniekiem garantētais atalgojums, kā arī, sākot no marta līdz septembrim, netika samazināts darbinieku skaits.

RSU turpina darbinieku veselības apdrošināšanas programmu. Īpaši RSU rūpējas par darbinieku un studentu veselības drošību COVID-19 apstākļos, piemēram, iegādāti aizsarglīdzekļi COVID-19 profilaksei 500 000 eiro apmērā.

Mūsdienās papīra dokumenti pakāpeniski kļūst par vēsturi. RSU aizvadītā studiju gada laikā ir teju trīskāršojusi ar drošu e-parakstu parakstīto dokumentu skaitu: no 3100 uz 10 400. Ievērojami samazināta papīra dokumentu plūsma.

Ikdienas dokumentu aprites digitalizācija un procesu racionalizācija ir viens no sekmīgākajiem pasākumiem, kas paveikts RSU organizācijas kultūras modernizēšanā.

Uzrunas noslēgumā rektors norādīja uz galvenajiem izaicinājumiem jaunajā studiju gadā. Viņš uzsvēra, ka ļoti svarīga ir sekmīga mācību procesa nodrošināšana Covid-19 apstākļos. Tas panākams ar e-vides tālāku attīstību. Sākot no šā gada septembra, RSU jau ir ieviesusi kombinēto mācību modeli, kas prasa rūpīgu studiju kursu plānošanu un regulāru komunikāciju starp docētājiem un studējošajiem. Svarīgs izaicinājums ir arī prakšu nodrošināšana Covid-19 apstākļos, kā arī studentu mācību procesa paradigmas maiņa, liekot daudz lielāku uzsvaru uz viņu individuālo mācīšanos. RSU turpinās studiju programmu modernizēšanu un aktīvi monitorēs studiju programmu kvalitāti, kā arī veidos jaunu, Rietumeiropas vadošajām universitātēm līdzvērtīgu saturu vairākās studiju programmās, piemēram, Farmācija 2.0 un Rehabilitācija 2.0. Rektors arī norādīja, ka RSU jāturpina stiprināt un veicināt zinātnes izaugsme.

2021. gadā RSU plāno atzīmēt 70 gadu jubileju. Nākamā gada 23. martā notiks Svinīgā Senāta sēde ar Goda doktoru inaugurācijas ceremoniju, bet 27. martā – jubilejas Akadēmiskā balle.

RSU rektors prof. Aigars Pētersons visiem darbiniekiem un studējošajiem novēlēja radošu un enerģijas pilnu jauno studiju gadu. "Lai mums visiem stipra veselība!"

Pēc rektora uzrunas klātesošos aulā priecēja čellu trio Melo-M muzikālais priekšnesums.