Pārlekt uz galveno saturu
Stipendijas
BITF mērķstipendijas

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Borisa un Ināras Teterevu fonds un RSU Absolventu asociācija 30. septembrī parakstīja nodomu protokolu, kas paredz jaunu sadarbības aktivitāti – atbalstu RSU zinātnes un studiju programmu attīstībai un starptautiskās kompetences piesaistei. Jaunā sadarbība paredz dibināt studiju kvalitātes mērķstipendiju.

Parakstītais trīspusējais nodomu protokols ir turpinājums un papildinājums jau 2011. gadā sāktajai sadarbībai ar fondu. Kopš pirmās sadarbības Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis tādas iniciatīvas kā RSU Absolventu asociācijas realizēto neformālās izglītības projektu Inteliģences akadēmija, Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā piešķiršanu RSU Medicīnas fakultātes studentiem, kā arī, tieši sadarbojies ar universitāti, jaunu attīstības un stratēģijas nostādņu izstrādi.

Augstākajā izglītībā ir nepieciešamība nepārtraukti pilnveidot studiju procesa kvalitāti, nodrošinot tā atbilstību izglītības aktualitātēm kopumā un stiprinot augtākās izglītības institūcijas akadēmisko kapacitāti. Paredzētās mērķstipendijas nodrošinās finansiālu atbalstu studiju procesa uzlabošanai veselības aprūpes virziena studiju programmās un tajās docējošā akadēmiskā personāla kompetences pilnveidei. Mērķstipendija ļaus darboties trīs virzienos: starptautiskās pieredzes integrēšana, studiju programmu satura modernizācija un docētāju starptautiskās citējamības indeksa paaugstināšana.

Nodomu protokols paredz 80 000 EUR atbalstu no Borisa un Ināras Teterevu fonda mērķstipendiju izveidei nākamo divu gadu laikā, kā arī finansējuma piešķiršanu veiksmīgi iesāktajiem projektiem: Inteliģences akadēmijai un Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā piešķiršanai RSU Medicīnas fakultātes studentiem.

"Ar sadarbības paplašināšanu un turpināšanu universitātē ienāks jauna enerģija, un mēs ticam, ka ieguldītie līdzekļi sasniegs mērķi. RSU sevi pozicionējusi kā universitāti, kas nepārtraukti tiecas uz izcilību, mēs esam gandarīti, ka ir pavērusies iespēja vēl vairāk veicināt akadēmisko un zinātnisko ekselenci," tā par jauno sadarbību saka RSU rektors Jānis Gardovskis.

"RSU ir universitāte, kas vēlas augt, attīstīties un pilnveidoties. Iepriekšējā sadarbība bijusi auglīga, un ir patiess prieks, ka varam turpināt un dažādot sadarbību," apliecina Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons.

RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs Romans Lācis par mecenātu darbību: "Ir jābūt īpašam dvēseliskam stāvoklim, lai darītu un paveiktu ko tādu kā Boriss un Ināra Teterevi. Paldies mecenātiem par progresīvu ideju atbalstu augstākajā izglītībā!”