Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

ssd-rsu-centralazija-04-lead.jpg13. un 14. decembrī Rīgā notika Baltijas un Centrālāzijas valstu pārrobežu augstākās izglītības forums, kura mērķis bija pārrunāt sadarbību starp Baltijas valstīm un Centrālāzijas reģionu. Saistībā ar forumu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) viesojās delegācija no Centrālāzijas izglītības iestādēm un ministrijām.

Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kura ir uzņēmusies līderpozīciju ES Centrālāzijas stratēģijas veidošanā. Kā savā foruma atklāšanas uzrunā atzina Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītājs Ilgvars Kļava, studentu mobilitāte un sadarbība starp abu reģionu augstākās izglītības institūcijām ir nozīmīga ES Centrālāzijas stratēģijas daļa.

Vizītes laikā viesi RSU tika iepazīstināti ar universitātes internacionalizācijas virzieniem un apskatīja universitātes studiju infrastruktūru – zobārstniecības preklīniku, laboratorijas, bibliotēku u. c.

Centrālāzijas delegātus īpaši interesēja RSU pieredzes pārņemšana starptautiskās dimensijas attīstīšanā un iekļaušanās Eiropas augstākās izglītības telpā. Kā sacīja Kirgīzu-vācu Lietišķās informātikas institūta rektors Nurlans Omurovs, Centrālāzijas augstākās izglītības institūcijām īpaši interesē izglītības reformas, kuras tika veiktas Latvijā un citās Baltijas valstīs, veicot pāreju no padomju uz Eiropas izglītības telpu.

ssd-rsu-centralazija-03-lead.jpg

SSD direktore Baiba Pētersone saka uzrunu foruma atklāšanas pieņemšanā. Foto no SSD arhīva

"Jau pašlaik RSU ir izveidojusi saikni ar dinamisko Centrālāzijas reģionu, galvenokārt Kazahstānu un Uzbekistānu. Pie mums medicīnu, zobārstniecību un farmāciju studē šī reģiona pilsoņi. Arī RSU Zobārstniecības fakultātes mācībspēki sadarbojas ar Kazahstānu, piedaloties savas specializācijas Kazahstānas doktorantu sagatavošanā. Apmācībās uz RSU Tālākizglītības fakultāti regulāri ierodas jaunie ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti no Kazahstānas. Šajā gadā Kazahstānas kolēģi stažējās transplantoloģijas jomā. RSU ir noslēgusi vairākus sadarbības līgumus ar Kazahstānas un Uzbekistānas augstskolām. Tie ietver sadarbību dažādās augstākās izglītības jomās," sacīja RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone.

ssd-rsu-centralazija-02-lead.jpg

SSD Ārvalstu reflektantu nodaļas vadītājs Māris Ginters iepazīstina viesus ar universitāti. Foto no SSD arhīva

Centrālāzijas foruma laikā Eiropas Komisijas (EK) Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Grēms Vilkijs (Graham Wilkie) sniedza pārskatu par EK piedāvātajām sadarbības iespējām ar Centrālāzijas reģionu augstākās izglītības jomā. Pašlaik šīs iespējas galvenokārt tiek piedāvātas Erasmus+ programmā. Sadarbība var notikt, izmantojot Erasmus+ starptautiskās kredītu mobilitātes, Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras programmu un kapacitātes celšanas aktivitātes.

Forumā tika izrunāti daudzi aktuāli jautājumi: ES un Centrālāzijas sadarbības projekti, sadarbības ietekme uz Centrālāzijas augstākās izglītības telpu, izglītības kvalitātes nodrošināšana, pedagoģiskā izglītība un Baltijas augstskolu pieredze sadarbībā ar Centrālāzijas reģionu.

ssd-rsu-centralazija-00-lead.jpg

Centrālāzijas delegācijas vizīte RSU. Foto no SSD arhīva

Forumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija un Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar RSU, LU, Ārlietu ministriju un Valsts Izglītības attīstības aģentūru.

Pašlaik ir iespējams pieteikties uz iepriekš minētajām Erasmus+ programmas aktivitātēm. Interesentus lūdzam sazināties ar SSD Erasmus biroju, rakstot uz mobilityatrsu[pnkts]lv.