Pārlekt uz galveno saturu
Bibliotēka
Studentiem

Piektdien, 2. septembrī, plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tiks atklātas bibliotēkas renovētās telpas (Dzirciema ielā 16, G korpusa 101. telpā) – brīvpieejas abonementu, kas padarīs RSU par vienu no pirmajām augstskolām Latvijā, kurā studentam brīvi pieejams viss mācību literatūras krājums. Plašās telpas (vairāk nekā 420 m2), kurās investēti 326 000 eiro, atklās RSU rektors prof. Jānis Gardovskis, veselības ministre Anda Čakša un RSU bibliotēkas direktore Ināra Aploka.

biblioteka-brivpieejas-abonements02-rsu-lead.jpg

RSU rektors Jānis Gardovskis uzsver: "Bibliotēkas telpu renovācija iekļaujas RSU ilgtermiņa stratēģijā, kas ietver gan studiju programmu, gan studiju un zinātnes infrastruktūras attīstību. RSU ir studentcentrēta augstskola, tāpēc, attīstot bibliotēkas infrastruktūru, vispirms domājām par mūsu studentu vajadzībām. Brīvpieejas abonementa sniegtās iespējas, jauno tehnoloģiju un mūsdienīga bibliotēkas darba organizācija palīdzēs studentiem mācību procesā un ietaupīs viņu laiku."

"RSU ir viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kuras bibliotēkā pilnīgi viss mācību krājums būs brīvā pieejā studentiem," atzīmē RSU bibliotēkas direktore Ināra Aploka. "Katra mācību grāmata ir aprīkota ar RFID – radiofrekvences identifikāciju, kas ļauj studējošajam pašam saņemt un nodot grāmatas, pagarināt to lietošanas termiņu un apskatīt savu lietotāja kontu īpašās pašapkalpošanās iekārtās. Tas ir labs risinājums no drošības apsvēruma, kā arī atvieglo studenta ceļu līdz grāmatai."

Brīvpieejas abonements apvieno divus agrākos lietotāju apkalpošanas punktus – Zinātniskās literatūras abonementu un Mācību literatūras abonementu. Tā darbībā ieviesti vairāki jauninājumi – papildus pašapkalpošanās iekārtām pagarināts darba laiks, kā arī izveidota telpa grupu darbam, kuras iepriekš nebija. Ir izveidotas arī telpas individuālajam darbam ar savu vai bibliotēkas datoriem. Grāmatas var arī rezervēt, pieslēdzoties valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogam brīvpieejas abonementa datorkioskā, vai no jebkura datora bibliotēkā vai ārpus tās.