Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

25. aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), Daugavpils Universitāti, Daugavpils pilsētu, Daugavpils novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību un Daugavpils reģionālo slimnīcu.

rsu-ligums-ar-daugavpili-lead.jpg

Foto no Daugavpils Universitātes arhīva

Noslēgtais līgums paredz: 

  • izglītības un zinātnes procesu daudzveidošanu, efektivizēšanu un kvalitātes celšanu;
  • jaunu, dažādu jomu speciālistu kvalitātes paaugstināšanu un piesaisti Latgales reģionā; 
  • dažādu Eiropas savienības vai citu finanšu instrumentu projektu īstenošanu; 
  • kopīgu studiju programmu izstrādi, zinātnes un izglītības projektu realizāciju, pētnieku un speciālistu iesaisti starptautiskos pētījumos un apmaiņās ar aktuāliem pētījumu rezultātiem, kā arī dalību citās veselības, medicīnas un izglītības nozaru lietderīgas sadarbības veicinošās aktivitātēs.

No RSU līgumu parakstīja rektors prof. Aigars Pētersons, Daugavpils Universitāti pārstāvēja rektore prof. Irēna Kokina, Daugavpils pilsētas domi – tās priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils novada domi – tās priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Ilūkstes novada pašvaldību – tās domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca – tās valdes locekļi Reinis Joksts un Ilona Skrinda.

rsu-ligums-daugavpils.jpg

Foto no Daugavpils Universitātes arhīva

"Plašāka RSU sadarbība Daugavpilī un tās reģionā sniegs ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, it sevišķi RSU studentiem un rezidentiem," saka RSU rektors prof. Aigars Pētersons (bildē – kreisajā malā), piebilstot, ka RSU jau ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, kurā kopš 2016. gada ir izveidota RSU studiju un pētniecības klīniskā bāze.