Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Tiesības

Tiesību zinātņu programmas studentiem ir ļoti svarīgi saprast, kā iegūtās akadēmiskās zināšanas var izmantot praksē jurista darbā. To noskaidrot palīdz dažādas simulācijas, kuras RSU Juridiskās fakultātes docētāja Jolanta Dinsberga ir izstrādājusi ar atbalstu, ko sniedza Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija studiju procesa modernizēšanai. Docētājas pienākumi Jolantai ir ne tikai iemīļotais darbs, bet arī hobijs. Lēmums par šīs profesijas izvēli gan bijis straujš.

Katram ir savs ceļš līdz docētāja vietai auditorijas priekšā. Jūsējais bija visai īss un pat negaidīts?

Kad vēl mācījos Latvijas Policijas akadēmijā bieži nodomāju: kā pasniedzēji iztur tik traku grupu kā mūsu! Tajā laikā biju pārliecināta, ka docētājas darbs nav man. Tomēr nekad nesaki nekad! 2001. gadā sāku studijas maģistra studiju programmā, un kāds kolēģis ieteica pieteikties darbam Civiltiesību katedrā par asistentu, jo darbiniekiem nav jāmaksā par studijām. Atceros, ka toreiz pēdējās dokumentu pieņemšanas dienas pēdējā stundā tos iesniedzu un tikai tad sāku domāt, ko esmu izdarījusi.

Šis it kā pēkšņais lēmums man izrādījās liktenīgs un ārkārtīgi veiksmīgs, jo gadu gaitā docēšana ir kļuvusi ne tikai par iemīļotu darbu, bet arī hobiju.

dinsberga_rsu_konference.png

Piedaloties RSU konferencē

Kā šodien ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi jūs raksturotu labu docētāju? Kādas īpašības ir nepieciešamas?

Šis darbs ir ļoti atbildīgs, jo kādas zināšanas, prasmes un iemaņas jaunajam studentam es sniegšu, ar tādām students dosies tālāk. Tādēļ mans mērķis ir ne tikai iemācīt teoriju, bet arī ar dažādu reālu dzīves piemēru palīdzību atklāt jurista profesijas būtību. Dot praktiskus padomus, kā vajadzētu rīkoties tajā vai citā situācijā.

Darbs ir arī ļoti radošs, jo sarežģītas lietas ir jāspēj pasniegt vienkāršā, saprotamā veidā. Tas attiecas gan uz teorētiskajām, gan praktiskajām nodarbībām, jo, apgūstot teorētiskās mācības, studentam jāizprot kā šīs zināšanas pielietot praksē.

Lekciju laikā gan es nododu zināšanas un dalos praktiskā pieredzē ar studentiem, gan pati mācos no studentiem.

Studenti dalās ar piemēriem, novērojumiem un redzējumu par dažādām problēmsituācijām. Šis redzējums var atšķirties no mana, un es dažkārt nodomāju: ļoti laba ideja, es par to nebiju aizdomājusies!

Kā docētājam, kurš it kā māca vienu un to pašu gadu no gada, saglabāt oriģinalitāti, neatkārtoties, neieslīgt rutīnā?

Vadu četrus studiju kursus: civiltiesību pamatus, lietu tiesības, ģimenes tiesības un saistību tiesības. Katru gadu studentiem izklāstu vienus un tos pašus tematus, tomēr katra nodarbība man ir sava veida improvizācija, vienmēr meklēju ko jaunu.

Mainās normatīvie akti. Jurisprudence nestāv uz vietas, tāpēc par vienu un to pašu tematu nav iespējams novadīt divas vienādas nodarbības.

Docētāja darbs ir pašattīstošs, jo jāapgūst jauna pedagoģiskā pieredze. Piemēram, es nepārtraukti papildinu savas digitālās prasmes, kuras pielietoju e-studiju pilnveidē un nodarbībās. Praktiskie darbi, kurus veidoju studentiem, prasa radošumu, izdomu un apjomīgu informācijas avotu un dokumentu apstrādi. Praktisko uzdevumu sagatavošana dažkārt prasa daudz vairāk laika, nekā students velta šo uzdevumu izpildei. Piemēram, vienas simulācijas izstrādei esmu veltījusi vairāk nekā 15 stundas. Dažkārt studenti brīnās un smejoties saka: “Pasniedzēj, jūs arī guļat? Mēs no jums saņēmām e-pastu trijos naktī.” Ceru, ka studenti novērtē manis ieguldīto darbu.

Vai varat novērtēt studenta izaugsmi mācību laikā?

Vadot savus studiju kursus, esmu kopā ar studentiem no studiju sākuma līdz beigām, tādēļ man ir lieliska iespēja sekot viņu izaugsmei. Piedaloties bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas darbā un klausoties studentu uzstāšanos, bieži atceros viņus kā nedrošus pirmkursniekus un varu novērtēt viņu gūto zināšanu amplitūdu vairāku gadu garumā. Ir paplašinājies zināšanu loks, attīstījušās juristam nepieciešanās prasmes, mainījusies domāšana, runas stils, komunikācijas prasme, un šī izaugsme man rada lielu gandarījumu.

Manā atmiņā ir studenti, kuri ar savu mērķtiecību ir sasnieguši neticamus rezultātus.

Pirmajā kursā viņi nevarēja pat divus vārdus sasiet kopā, bet bakalaura darba aizstāvēšanā manā priekšā ir pavisam citi studenti – uz izcilību vērsti jurista profesijas pārstāvji. Šis panākums ir arī docētāja ieguldījuma rezultāts.

Kādus praktiskos uzdevumus uzdodat studentiem, lai attīstītu viņu zināšanas, prasmes un kompetences?

Praktiskos uzdevumus veidoju daudzpusīgus un balstu uz konkrētām dzīves situācijām. Studenti saprot, ka tie nav no dzīves atrauti, bet reāli un izplatīti, tāpēc pilda tos ar lielāku interesi. Viens no uzdevumiem bija veidots ar mērķi sasaistīt to ar jurista ikdienu, piedāvājot studentiem risināt praksē izplatītu problēmssituāciju – nesaskaņas starp kopīpašniekiem. Kopīpašnieki nevarēja vienoties un pieņemt lēmumus saistībā ar kopīpašumā esošas zemes vienības un divstāvu ēkas lietošanu un pārvaldīšanu. Tāpēc radās nepieciešamība noslēgt nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtības līgumu. Studentiem bija jāiejūtas juristu lomā un pirmajā uzdevuma izpildes posmā jāizstrādā minētā līguma projekts. Lai veicinātu zināšanu apmaiņu un darbu komandā, studenti uzdevumu veica grupās. Nākamajā posmā studenti apmainījās ar izstrādātajiem līgumiem un kā īsti juristi vērtēja kursa biedru izstrādāto līgumu saturu, meklējot kļūdas un akcentējos veiksmes. Noslēdzošajā posmā diskusijas veidā apspriedām paveikto, studentiem tika dotas norādes par izplatītākajām kļūdām un sniegti praktiski padomi šāda satura līgumu izstrādē.

Fantastiskas iespējas sniedz Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas studiju procesa modernizēšanai.

Esmu jau sagatavojusi 28 dažāda satura simulācijas vadāmajos studiju kursos, un studenti tās augstu novērtē.

Studentiem īpaši patīk, ja mācību procesā tiek iesaistītas atpazīstamas personības. Piemēram, ar dziedātājas Agneses Roznieces (pazīstama kā Agnese Rakovska) līdzdalību tapa simulācija, kur Agnese video formātā izklāsta problēmsituāciju, ar kuru viņa ir saskārusies, dalās ar viņas rīcībā esošiem dokumentiem un lūdz studentiem palīdzību. Ar šīs simulācijas palīdzību studentiem ir lieliska iespēja izmēģināt savus spēkus reāla juridiska kāzusa risināšanā. Arī turpmāk plānoju studiju procesā iesaistīt atpazīstamas personības ar viņu neparastajiem stāstiem, lai šo procesu vienlaikus padarītu noderīgu un aizraujošu.

Esat ne tikai docētāja, bet arī doktorante, tātad pētniece. Ko vēlaties izzināt savā promocijas darbā?

Mans promocijas darbs veltīts ceļa servitūtu jeb piekļuves pie nekustamā īpašuma tiesiskā regulējuma un ar to saistītās problemātikas izpētei. Par ceļu servitūtu tēmu rakstīju arī maģistra darbu. Pēc darba aizstāvēšanas jokojot teicu, ja kādreiz nolemšu studēt doktorantūrā, tad promocijas darbu rakstīšu tikai par šo tematu. Tā arī notika!

dinsberga_doktoranturas_izlaidums.png

Doktorantūras izlaidumā

Latvijā joprojām ir daudz nekustamo īpašumu, kuriem nav tiešas piekļuves līdz koplietošanas ceļiem. Iedomāsimies, ka nopērkat vai mantojat īpašumu, ceļš uz kuru ved caur kaimiņa zemi. Līdz kādam brīdim jūs ceļu brīvi izmantojat, bet tad kaimiņš saka, ka turpmāk to neļaus. Jūsu grandiozie plāni sabrūk vienā momentā. Cilvēkiem, kuri ar to nav saskārušies, šis temats varētu būt svešs. Tiem, kurus tā skar personiski, ir labi saprotams, cik šis jautājums var būt nozīmīgs un pat sāpīgs. Piemēram, kādai kundzei četrus gadus nebija iespējas iekļūt savā īpašumā, lai paņemtu tur palikušās mantas, jo norisinājās tiesvedība par ceļa servitūta nodibināšanu. Savā jurista praksē, palīdzot risināt ar ceļa servitūtiem saistītus strīdus, kopā ar nekustamo īpašumu īpašniekiem esmu izdzīvojusi virkni emocionālu stāstu par problēmām, kas rodas, nespējot brīvi piekļūt pie sava īpašuma. Vai tieši otrādi: par neērtībām, ja piespiedu kārtā savu zemi jāļauj lietot citai personai.

Tāpēc, apzinot ceļa servitūtu nozīmīgo lomu nekustamo īpašumu īpašnieku dzīvē, savā promocijas darbā cenšos rast risinājumus praksē identificētajām problēmām, padarot ar ceļa servitūtiem saistīto jautājumu risināšanas procesu vienkāršāku, ātrāku un finansiāli izdevīgāku.

Vai paralēli darbam RSU un pētniecībai jums ir arī kāda cita aizraušanās, hobijs?

Vienmēr esmu interesējusies par interjera dizainu. Tāpēc brīvajā laikā izgatavoju dažādus interjera priekšmetus, ko mēdzu dāvināt draugiem un radiem, restaurēju senas mēbeles. Tā ir sava veida atpūta no intelektuāla darba.

Viens no mīļākajiem hobijiem ir moto ceļošana.

dinsberga_motocikls.png

Ar motociklu ceļojuma laikā Itālijā

Vasara ir laiks, kad jāuzkrāj enerģija nākamajam mācību gadam un jāatved studentiem kāds interesants stāsts par citām valstīm, to tradīcijām un tiesību sistēmu.

Kas jūs kā lektori spēj sarūgtināt?

Studentu vienaldzība, neizdarība, pavirša attieksme pret darāmo darbu.

Ko novēlāt studentiem, nākotnes juristiem?

Studentiem novēlu atrast sev tuvāko specializāciju plašajā jurista profesiju piedāvājuma klāstā, jo tad darbs vienmēr sagādās prieku. Un, lai arī kur jūs ietu, ko darītu, saglabājiet cilvēciskumu.