Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes prodekāna, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docenta Ingus Skadiņa vadītais zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD), kuru izstrādāja Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Juta Nikiforova, ir ieguvis trešo vietu dabaszinātnes nozares grupā Latvijā. Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms, kurā kopumā tika vērtēti 478 labākie skolēnu ZPD, pirmo reizi norisinājās attālināti. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātos, bet komisija tos vērtēja tiešsaistē.

zpd_juta_nikiforova00.jpg

Juta Nikiforova sava zinātniski pētnieciskā darba izstrādes laikā kopā ar docentu Ingu Skadiņu RSU laboratorijā

Jāgatavojas tiešsaistes konferencei!

Juta un vairāki citi ZPD autori sākotnēji domājuši, ka konference tiks atcelta, tomēr kādu dienu skolniece saņēma e-pasta ziņu, ka tā notiks attālināti digitālā platformā un steidzami nepieciešams sagatavot un iesūtīt sava darba video prezentāciju, savukārt attālinātās konferences laikā komisijas eksperti jautājumus uzdos tiešsaistē. ZPD autore atzīst, ka attālinātā darba prezentācijas un diskusiju forma nav bijusi grūtāka, kā tradicionālā klātienes, jo, kā uzsvēra Juta, darba autoram jebkuros apstākļos ir jāspēj pastāstīt par savu darbu un aizstāvēt to. Grūtības drīzāk sagādāja temps, kādā bija jāizdomā un jāsagatavo video prezentācija, tomēr galarezultāts bijis labs, un digitālā vide dodot jaunas izpausmes iespējas.

zpd_juta_nikiforova01.jpg

Ko pēta skolniece?

Jutas ZPD ir par baktēriju Staphylococcus aureus izplatību skolēnu vidū. Šī baktērija ir bīstama ne tik daudz pašiem nēsātājiem, kuri parasti nesaslimst, bet apkārtējiem, kuriem var tikt veicināta saslimšana, piemēram, ar pneimoniju, brūču infekcijām vai kādu citu smagu slimību, kas var izraisīt pat letālas sekas.

“RSU sniegtās iespējas strādāt universitātes laboratorijā un izmantot aprīkojumu sniedza neaprakstāmu pieredzi. Lielu pateicību izsaku docentam Skadiņam, bez kura palīdzības mans rezultāts nebūtu tik veiksmīgs. Jau sākot darbu, docents man palīdzēja izvēlēties tēmu, bez viņa atbalsta es nespētu iegūt 190 uztriepju paraugus no skolasbiedriem un tos tik detalizēti izpētīt un aprakstīt. ZPD vadītājs atvēra man durvis uz RSU pētniecības laboratorijām un ikdienā vadīja mana darba izstādes gaitu, varētu teikt, soli pēc soļa,” uzsver Juta.

Kā vērtēt trešo vietu?

Docents I. Skadiņš iegūto trešo vietu vērtē kā labu sasniegumu, tomēr jāpatur prātā, ka vienmēr var labāk. Līdz šim docents skolēnus ir konsultējis, bet šajā gadījumā pirmo reizi bijis ZPD vadītājs, tādēļ augsto novērtējumu uzskata par patīkamu sasniegumu. Lielākie izaicinājumi darba vadīšanā bijuši saistīti ar loģistiku, jo skolniece ir no Jelgavas un ļoti precīzi bija jāplāno un jāievēro RSU apmeklējumi. Piemēram, pēc paraugu iegūšana tajā pašā dienā ir jābūt RSU laboratorijā, nākamajā dienā jābrauc analizēt iegūtos paraugus, pēc tam jāveic citi uzdevumi. Vēl docents piemin sniegtos padomus literatūras izvēlē un analīzē, kas ir ļoti svarīga ZPD izstādes sadaļa.

“Par attālināto ZPD vērtēšanas gaitu un diskusijām tiešsaistē esmu dzirdējis daudz pozitīvu  atsauksmju gan no pašas Jutas, gan kolēģiem vērtēšanas komisijā, kuru vidū bija daudzi labi RSU docētāji. Komisija katru gadu ir ļoti augsti kvalificēta un detalizēti izvērtē katra iesniegtā darba stiprās un iespējams arī vājās puses,” stāsta docents I. Skadiņš.

Kādi ir nākotnes plāni?

Pagaidām Juta vēl ir 11. klasē, bet nākotnē vēlētos studēt medicīnu RSU. Tam laikam nākamās studentes dzīvē docents I. Skadiņš ir iecerējis pētījuma turpinājumu par baktēriju Staphylococcus aureus izplatību.

Kopumā valsts posmā ZPD šogad prezentēja 580 skolēni no 121 izglītības iestādes. Skolēnu darbi tika vērtēti sešās zinātnes nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes.

zpd_juta_nikiforova02.jpg