Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība

6. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāta zālē notika Bufalo programmas noslēguma pasākums, kurā piedalījās programmas dalībnieki – RSU docētāji, rektors, prorektori, Pedagoģiskās izaugsmes centra, Studiju inovāciju projektu nodaļas un Personāla departamenta pārstāvji. Šī ES struktūrfondu finansētā un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas koordinētā IT izcilības programma tika īstenota kopš 2019. gada, un tajā digitālās prasmes apguva 14 RSU docētāji no Medicīnas, Zobārstniecības, Farmācijas, Eiropas studiju un Komunikācijas fakultātes, kā arī IT un Zinātnes departaments, Valodu centra un citām RSU struktūrvienībām.

Katrs dalībnieks Ņujorkas štata Bufalo Universitātē (University at Buffalo) viena mācību semestra laikā apguva informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes, kā arī stiprināja savu pedagoģisko kompetenci.

“Dzīvojam laikā, kad informācijas tehnoloģiju attīstība kardināli ietekmē mūsu dzīvi. Mākslīgais intelekts jau ir parādījis, cik strauji mainās tas, kā iegūstam informāciju, kā analizējam datus, kā pieņemam lēmumus. Digitalizācija un starpdisciplinaritāte ir jāizceļ, runājot par Rīgas Stradiņa universitātes sadarbību ar Bufalo Universitāti, kas ir viena no augstāk novērtētajām universitātēm tehnoloģiju izglītības jomā ASV,” uzrunājot klātesošos, uzsvēra RSU rektors prof. Aigars Pētersons un izteica aicinājumu nepazaudēt Bufalo gūto iedvesmu un dalīties ar to RSU kolēģu vidū.

Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore asociētā profesore Nora Jansone-Ratinika pasākumā iepazīstināja ar apkopojumu par programmas dalībnieku ieguvumiem, devumu RSU studiju programmu modernizācijā un turpmākajiem attīstības plāniem. RSU docētāji bagātinājuši savu kompetenci, slīpējot digitālās, pedagoģiskās un arī sadarbības prasmes, lai meistarīgāk dizainētu studiju kursus, organizētu iesaistošu, radošu un pētniecībā balstītu studējošo mācīšanos, kā arī korekti un daudzveidīgi ļautu novērtēt sasniegtos studiju rezultātus. Programmas absolventi ir ieguvuši plašu starpuniversitāšu sadarbības kontaktu tīklu, kas pavērs iespējas inovatīvo ideju ieviešanai RSU studiju procesā.

Nozīmīga bija iespēja salīdzināt un validēt RSU un Bufalo Universitātē īstenotās pedagoģiskās pieejas. Programmas dalībnieku atsauksmes liecina, ka RSU studiju procesa īstenošana notiek saskaņā ar starptautiski aktuālajiem augstākās izglītības attīstības virzieniem. Par RSU studiju procesa kvalitāti, docētāju kompetenci un pedagoģiskās meistarības pilnveidē ieguldīto sistēmisko darbu liecina tas, ka mācīšanās process Bufalo noritējis līdzvērtīgā partnerībā ar ASV mācībspēkiem, proti, apgūstot jaunas prasmes, smeļoties iedvesmu, kā arī daloties pieredzē un padomos par Latvijā īstenotajām inovācijām augstskolas pedagoģijā.

Programmas dalībnieki augstu novērtēja RSU atbalstu dalībai programmā, apmaksājot mācību atvaļinājumu studiju laikā ASV. Līdz ar to bija iespējams visu programmā pavadīto laiku veltīt kursu apguvei Bufalo Universitātē, un šis laiks nebija jāsavieno ar darba pienākumiem.

Pasākumā ar savu stāstu uzstājās programmas dalībnieces Līga Ozoliņa, Rudīte Koka un Līga Savicka. Katra dalījās ar saviem unikālajiem iespaidiem, guvumu un pieredzi.

Komunikācijas fakultātes prodekāne Līga Ozoliņa atklāja, ka balstoties uz apgūto pedagoģiskajā darbā, ir precizējusi lekciju dizainu un dažādojusi metodes un pieejas darbā ar studentiem, kā arī ir līdzdarbojusies PIC mācībās par studiju kursa aprakstiem. Prodekāne ir sākusi vadīt jaunas PIC mācības, kuru mērķis ir attīstīt docētāju spēju un prasmi paraudzīties uz savu docēto kursu citādāk, domājot par dinamiskāku un precīzāku saturu. Bufalo pieredze ir caurstrāvojusi ideja par docētāju atbalsta vienības izveidi mācību video materiālu veidošanai un IT departamenta paspārnē sadarbībā ar PIC ir sākta šīs ieceres īstenošana.

Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asociētā profesore R. Koka savā pieredzes stāstā akcentēja iespēju pildīt divas lomas. Vienu kā studentei, rūpīgi pildot uzdevumus un apgūstot jaunas zināšanas, bet otru, sekojot līdzi un iepazīstot Bufalo Universitātes docētāju darba metodes, komunikāciju un pieeju studentiem. Asociētā profesore uzsvēra, ka iegūto pieredzi izmanto darbā katedrā, Jauno docētāju skolā, PIC semināros un nodod to kolēģiem.

Rehabilitācijas katedras pētnieka p. i., doktorante Līga Savicka stāstīja, ka Bufalo Universitātē iegūtās zināšanas ir rezultējušās izstrādātātā studiju kursā, kuru plāno praktiski ieviest un īstenot Rehabilitācijas katedras audiologopēdijas studentiem. RSU doktorantei ir bijusi iespēja darboties Bufalo Universitātes National Artificial Intelligence (AI) Research Institute realizētā projektā, kurā tiek veidotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas bērnu runas un valodas traucējumu skrīningam un terapijai. Tādejādi ir izveidojusies cieša sadarbība ar vienu no institūta vadītājiem prof. Džindžuns Sjons (Jinjun Xiong), kurš jūlijā apmeklēs  RSU, lai vienotos par sadarbības iespējām pētniecībā starp RSU un Bufalo Universitāti.

Piektdien, 9. jūnijā, plkst. 14 vēl ir iespēja tiešsaistē klausīties pēdējo trīs programmas dalībnieku pieredzes stāstus, kas no Bufalo atgriezušies nesen. 2022. gada decembrī no ASV atgriezās Rehabilitācijas katedras lektore Guna Semjonova, bet šāgada maijā – Komunikācijas fakultātes prof. Sergejs Kruks un Rehabilitācijas katedras pētnieka p.i., doktorante Līga Savicka.

Tā būs vērtīga iespēja ikvienam RSU kolēģim un studējošajiem ne tikai izjust programmas dalībnieku pacilātību un entuziasmu uzreiz pēc atgriešanās no ASV, bet arī uzdot jautājumus un aprunāties ar dalībniekiem par sadarbības iespējām nākotnē.

Par savu pieredzi, divus gadus studējot ASV Fulbraita stipendijas maģistra studiju programmā Instructional Design and Technology, pasākumā pastāstīja arī no RTU Riga Business School pieaicnātais viesis, eksperte tehnoloģiju izglītībā, RTU Riga Business School projektu vadītāja Linda Sinka, kura šobrīd vada Hārvarda Universitātes CS50 kursa ieviešanu Latvijas vidusskolās un papildus piedalās dažādās iniciatīvās, lai celtu skolēnu un skolotāju kompetenci tehnoloģijās. L. Sinka atzinīgi izteicās par pasākumā dzirdēto, redzēto un izjusto, kā arī pauda uzskatu, ka RSU komanda lieliski dara darbu un novēlēja veiksmi mācīšanā, tehnoloģiju ieviešanā un attīstīšanā.

Pasākuma dalībnieki bija vienoti pārliecībā, ka gūtās zināšanas un prasmes ir nozīmīgs ieguvums un pienesums gan individuāli katram dalībniekam atseviški, gan RSU studiju procesam.