Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Attīstība
Darbiniekiem

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētāji četru mēnešu garumā izstrādāja inovatīvus studiju kursus un pilnveidoja esošos, izveidojot atbilstošus metodiskos risinājumus. Šā gada augustā tiks organizēta atkārtota pieteikšanās filantropa Borisa Tetereva vārdā nosauktajām stipendijām. Tām varēs pieteikties RSU docētāji  no veselības aprūpes un  sociālo zinātņu studiju programmām.

Darbu pie studiju modernizācijas un ideju izstrādes docētāji sāka šā gada februārī, laikā, kad par tuvojošos ārkārtas situāciju valstī neviens vēl nenojauta. "Brīdī, kad sākām stipendiātu atlasi, komisija bija vienisprātis par to, ka e-studiju vides modernizācija un tādu rīku integrēšana, kas ļauj mājās sagatavoties pirms nodarbībām un semināriem, ir studentam ļoti vērtīgs ieguvums. Taču mēs nevarējām iedomāties, ka pavisam drīz tā kļūs par ikdienu un visa universitāte būs spiesta pielāgoties attālinātam studiju procesam ļoti īsā laika periodā.

Tomēr varu ar lepnumu teikt, ka RSU strādā patiešām motivēti docētāji, kuri, nezinot par nākotnes notikumiem, pēc pašiniciatīvas bija gatavi veltīt savu brīvo laiku studiju modernizācijai, kas veicināja jēgpilnu attālinātu studiju nodrošināšanu,"

komentē RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors un stipendiju komisijas loceklis Artūrs Kaļva.

Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) direktore Nora Jansone-Ratinika un mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājs Raimonds Strods papildina, ka studiju kursu modernizācija ir cieši saistīta ar studiju kvalitātes pilnveides nodrošināšanu un īpaši laikā, kad ir jāmaina studiju forma no klātienes uz attālinātām studijām: "Mērķstipendiju rezultātā docētāji ir ne tikai bagātinājuši savu studiju kursu saturu un dizainu, bet arī pilnveidojuši savus e-studiju kursus tādā kvalitātē, kas ļauj tos pilnvērtīgi īstenot kombinētās mācīšanās (Blended learning) pieejā, kas, pateicoties tehnoloģiskajiem risinājumiem, mācīšanās procesu studējošajiem padara fleksiblu un iespējamu jebkurā laikā un vietā.

Liela pievienotā vērtība ir tam, ka docētāji nestrādāja tikai patstāvīgi, bet konsultējās ar PIC kolēģiem, savā starpā un noslēgumā visi kopīgi izskatīja un izvērtēja sasniegtos rezultātus, kas veicina inovāciju apriti, jaunu sadarbību veidošanos un starpdisciplināru studiju kursu pilnveidi arī turpmāk."

Jūlija sākumā stipendijas komisijai savu veikumu prezentēja 13 docētāji, to starpā gan tie, kuri modernizācijas plānu izstrādāja individuāli, gan jaunie docētāji, kuri strādāja roku rokā ar mentoriem. Stipendijas tika piešķirtas docētājiem no Juridiskās fakultātes, Komunikāciju fakultātes, Eiropas studiju fakultātes, Medicīnas fakultātes un Zobārstniecības fakultātes. To ietvaros tika izstrādāti divi jauni studiju kursi un pilnveidoti astoņi esošie, izveidotas interaktīvas videolekcijas un pašpārbaudes testi saistošai un efektīvai teorijas apgūšanai un materiāli zināšanu nostiprināšanai, izveidots histoloģisko un embrioloģisko makropreparātu digitālais katalogs, pilnveidots studiju kurss ar mērķi palīdzēt studējošajiem sagatavoties Valsts vienotajam juristu kvalifikācijas eksāmenam un veiktas citas vērā ņemamas inovācijas.

Rudenī tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās filantropa Borisa Tetereva stipendijām.