Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība
Doktorantūras skola

Kopš gada sākuma, kad 8. janvārī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tika atklāta Doktorantūras skola, apritējuši vairāk nekā trīs mēneši.

Kā jau visā valstī, arī RSU Doktorantūras skolā COVID-19 ietekmē bija jāmaina darbības formas, jāmeklē jauni ceļi, lai turpinātu palīdzēt pētniekiem, nodrošinot operatīvu informācijas apriti un profesionālo kompetenču pilnveidošanu. Kā tas ir izdevies līdz šim un kādi jauni secinājumi veikti, jautājam docentam Artūram Papardem (attēlā), kurš kopā ar kolēģiem Zinātnes departamentā ikdienā koordinē, plāno un īsteno Doktorantūras skolas aktivitātes.

Arturs_Paparde_ds.jpg

Kā ārkārtas situācija valstī un pandēmija ietekmē Doktorantūras skolas darbu?

Tas noteikti ir spilgts izaicinājums. Mēs pārejam uz e-vidi. Izmantojam lietotnes Zoom iespējas, veidojot vebinārus, konferences zvanus un individuālas konsultācijas, izmantojam e-studiju iespējas uzglabāt datus un arī videomateriālus. E-studijās izmantojam arī Panopto – sistēmu, kurā var ierakstīt video lekciju, semināru, iekļaujot slaidus, lai seminārs ir redzams ne tikai reālajā laikā, bet arī pēc tam ierakstā. Tas ir ērtāk pētniekam, jo, ja interesē tēma, var skatīties jebkurā sev piemērotākā laikā.

Kā tiek izvēlēti un organizēti Doktorantūras skolas semināri?

Mūsu pamata plāns ir jau izstrādāts gada sākumā, balstoties uz to, kādas ir bijušas pētnieku vajadzības, plānu īstenojam, pielāgojoties šodienas apstākļiem. Tajā pat laikā mēs apzinām aktuālo informāciju, jo situācijas mainās, un nākotnē mainīsies pētnieku vajadzības. Mēs veidojam aptauju, ar kuras palīdzību analizēsim pētnieku esošās un potenciālās intereses. Šobrīd mēs vadāmies pēc tām vajadzībām, kuras ir apzinātas gada sākumā, savukārt aptauja dos iespēju semināru un konsultāciju piedāvājumu pielāgot aktuālajām un nākotnes vajadzībām. Pašlaik programma ir balstīta uz to, kā palīdzēt labāk uzrakstīt manuskriptu, iegūt nepieciešamo statistiku, uzlabot rakstu valodu, kā arī dot ekspertīzi par konkrēto tematiku.

RSU Doktorantūras skolā pētnieks var ne tikai attālināti piedalīties vai vēlāk noklausīties semināru, bet arī saņemt individuālu konsultāciju. Kā tās tiek organizētas šodienas apstākļos?

Svarīgi, kas pētniekam nepieciešams. Ja vajadzīga konsultācija par pētniecības darba rakstīšanu, tad tiek piedāvāts šīs tēmas konsultants, ja vajadzīga konsultācija, piemēram par manuskripta kvalitāti, tad atbilstīgi tiek piedāvāts konsultants – eksperts kvalitātes jautājumos. Plaša tēmu loka kompetentu ekspertu kontaktinformāciju esam apkopojuši Doktorantūras skolas mājas lapā. Mūsu uzdevums ir savest kopā pētnieku un konsultantu, nodrošināt informācijas apmaiņu. Priecājamies, ka līdz šim visi ieplānotie semināri un konsultācijas ir veiksmīgi notikušas e-vidē, un konsultanti, lektori un klausītāji ir pielāgojušies jaunajai situācijai – komunikācijai attālināti.

Kāda šobrīd ir pētnieku atsaucība? Varbūt vērojams apsīkums?

Tieši otrādi. Intereses līmenis ir audzis. Tā kā pārejam uz digitālo formu, tad palielinās pieejamība, piemēram, semināriem, kurus nu var apskatīt gan tiešsaistē, gan ierakstā sev vēlamā laikā un vietā. Klātienes pasākumi ierobežo laikā un vietā.

Man raksta daudzi pētnieki un jautā, kur seminārus var noskatīties, kas liecina par pieaugošu interesi. Mēs šos semināru ierakstus novirzām uz e-studijām, lai iespējas tos aplūkot būtu pēc iespējas plašākas.

Tajā pašā laikā mēs plaši informējam par gaidāmajiem tiešsaistes semināriem, jo reālajā laikā ir kāda svarīga papildu iespēja – jautājumu un diskusiju sesija, kas ierakstā nav iespējama.

Kā jūs salīdzinātu tiešsaistes un klātienes semināru?

Nevar noliegt, ka cilvēciskais kontakts vienmēr ir laba lieta. Klātienē var uzdot jautājumu uzreiz, lai gan arī tiešsaistes seminārs piedāvā līdzīgu iespēju. Klātienē var organizēt grupu darbu, analīzi, diskusijas, pārrunāt lietas un veidot sociālos kontaktus, savukārt, ja digitālās platformas perfekti strādā, kā tas ir RSU, tad attālināti informāciju var iegūt ātri un sev vispiemērotākajā laikā.

Pārejot pandēmijas periodam, varbūt pilnībā neatgriezīsieties pie klātienes semināriem un konsultācijām, bet daļu no digitālajām formām saglabāsiet?

Mēs noteikti uzkrāsim video seminārus un piedāvāsim pētniekiem iespēju tos noskatīties, ja reālā laika iespēja ir nokavēta, tomēr mēs gribētu arī atgriezties pie cilvēciskā kontakta. Šī ir mūsu iespēja izmantot digitālo vidi maksimāli, lai pēc tam gūto pieredzi efektīvi izmantotu – tātad veidosim gan klātienes, gan digitālās komunikācijas iespējas.