Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Darbiniekiem
Studentiem
Atzinība

Šogad Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balvu nominācijā Gada docētājs sociālajās zinātnēs saņēma Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektore Kristīne Blumfelde-Rutka, kurai ir lieliskas organizatoriskās spējas un kura studiju procesā strādā ar degsmi. Viņa prot studentiem par sarežģīto pastāstīt vienkāršiem vārdiem, studiju kursu saturu sasaistot ar praktisko dzīvi un studiju procesā sadarbojoties ar uzņēmējiem un darba devējiem.

akad_balle_rsu_2018-10.jpg

Kristīne Blumfelde-Rutka (trešā no labās) 2018. gada 24. martā Rīgas Latviešu biedrības namā pēc RSU Gada balvas saņemšanas

Pretendentus šai RSU Gada balvas nominācijai izvirza un balvas ieguvēju nosaka Studējošo pašpārvalde, apkopojot elektroniski iesūtītos studentu viedokļus. Šogad šai nominācijai bija izvirzīti neticami daudz pretendentu – 64 RSU docētāji (2017. gadā – 45).

Kristīne Blumfelde-Rutka ir RSU lektore kopš 2011. gada. Pašlaik viņa lasa lekcijas un vada seminārus Eiropas studiju fakultātes 1. – 3. kursa studentiem, kā arī ir zinātniskā vadītāja bakalaura un maģistra darbiem. Šajā semestrī RSU viņa docēja četrus studiju kursus: Starptautiskais mārketings, Patērētāju uzvedība, Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana un Ekonomisko pētījumu metodoloģija (sadarbībā ar kolēģi doc. Romānu Putānu).

Visvairāk viņai patīk vadīt studentu zinātniskos darbus: studiju darbus, bakalaura un maģistra darbus. "Manī ir tāds kā azarts uzzināt, kas pašam studentam interesē, ko viņš pats gribētu izpētīt. Ja viņu izvēlētā tēma aizrauj, darbu ir vieglāk uzrakstīt, students sasniedz daudz labāku rezultātu."

Lektore Kristīne Blumfelde-Rutka vienmēr mudinu studentus pētīt un izzināt. "Stāstot par patērētāju uzvedību, reiz studenti, manis mudināti, RSU centrālās ēkas vestibilā pie ieejas garāmgājējiem deva nogaršot trīs zīmolu ūdeni, aicinot pateikt, kurš no tiem labāk garšo. Kad cilvēks zīmolu redzēja, tad lielākajai daļai vislabāk garšoja dārgākais ūdens, bet, kad zīmols nebija redzams, tad labāk garšoja lētākais ūdens. Studentiem tas palīdzēja izprast zīmolu kā patērētāju uzvedību ietekmējošu faktoru."

Kā jūs savulaik nonācāt RSU?

Mani uzrunāja Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras vadītāja prof. Inna Dovladbekova. Pirmais studiju kurss, ko sāku docēt RSU, bija Patērētāju uzvedība. Pēc pozitīvām studentu atsauksmēm saņēmu piedāvājumu docēt arī citus studiju kursus.

Kādam, jūsuprāt, jābūt docētājam, lai par viņu varētu teikt – augstas raudzes?

Ir jāmāk studentus ieinteresēt. Katru akadēmisko gadu studenti un studentu grupas atšķiras. Viss atkarīgs, cik viņi ir atvērti un gatavi strādāt gan katrs pats par sevi, gan kopā grupā. Ir tādi studenti, kas vairāk orientējas uz praktiskajām lietām, citiem interesē teorija. Ir jājūt, kas studentiem ir vajadzīgs, un to es ļoti labi redzu pēc viņu nodotajiem kopsavilkumiem, kas jāraksta pēc katras izrunātās tēmas, izmantojot e-studijās manis sagatavotos jautājumus un norādīto literatūru un avotus.

Vai docētājam ir jāzina viss? Vai jums nav bail no tā, ka nezināsiet, ko studentam atbildēt?

Nē, man no tā nav bail! Es studentiem jau pirmajā lekcijā pasaku, ka desmit balles pie manis var saņemt tad, ja kopsavilkumā mani pārsteidz ar ko tādu, ko es līdz šim neesmu zinājusi. Tas ir tikai normāli! Ja es redzu, ka students ir centies un, piemēram, zinātniskajos rakstos, gatavojot tēmas kopsavilkumu, atradis ko jaunu un man izstāstījis, es ļoti novērtēju to, ka uzzinu ko jaunu. Piemēram, nesen studentu prezentācijā uzzināju, ka Anglijā ļoti strauji ir samazinājies tējas patēriņš, kas skaidrojams ar cilvēku skaita izmaiņām un dažādajām kultūrām, kas ieplūst Anglijā un tēju vairs tik daudz nelieto.

Kristine_Blumfelde-Rutka_izlaidums2017-lead.jpg

2017. gada izlaidumā lekt. Kristīne Blumfelde-Rutka kopā ar RSU absolventēm Kristiānu Vasiļjevu un Paulu Pērkoni, kurām viņa vadīja bakalaura darbus. Foto no Kristīnes Blumfeldes-Rutkas privātā arhīva

Raksturojiet, lūdzu, kāds ir RSU students?

Es varu pateikt tikai par tiem studentiem, kuriem docēju. Lielākā daļa no viņiem ir ļoti atvērti, zinātkāri, gudri, vērsti uz sadarbību un mērķtiecīgi. Man ar viņiem ir jauka un pozitīva sadarbība, par to man tiešām ir liels prieks.

Jūs esat prasīga docētāja?

Jā, es savās prasībās esmu stingra. Vērtējot darbus, protu gan paslavēt par labi uzrakstīto un padarīto, gan izteikt kritiku par to, ka nav labi izdarīts, ka nav attīstības.

Pie manis noteikti nebūs tā, ka studiju kursu var nokārtot, pēdējā vakarā atnākot un kaut ko sarunājot. Nē, ir jāizpilda studiju kursa sākumā izvirzītās prasības!

Kas jums darbā sniedz gandarījumu?

Tas, ka piedzīvoju studentu izaugsmi! Kad es viņu satieku 1. kursā un pēc tam atkal 3. kursā un redzu, cik ļoti viņi ir mainījušies un attīstījušies! Studenti aug, mainās, iegūst jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas, attīstība ir nepārtraukta, un tieši tas, manuprāt, ļoti labi raksturo RSU studentu.

Ko jūs sagaidāt studiju darbā no studenta?

Es sagaidu informācijas apmaiņu, jo studijas nav tikai pasniedzēja darbs, studijas ir informācijas, viedokļu un pieredzes apmaiņa. Mēs meklējam kopā. Es bieži vien pārtraucu lekciju un jautāju studentiem, kādu piemēru viņi var minēt par manis stāstīto. Studiju procesā sekojam līdzi, kas un kā mainās, analizējam un pētām aktuālas tēmas. Visu laiku ir jāseko līdzi tam, kas notiek Latvijā un pasaulē. Gribu panākt studentu izpratni un prasmi atrast kopsakarības, domāt un analizēt. Ļoti augstu vērtēju sadarbību ar biznesa vides profesionāļiem, tādēļ regulāri organizēju gan vieslekcijas, gan izbraukuma seminārus uz uzņēmumiem. Man izveidojusies ilggadēja sadarbība ar uzņēmumu Spilva, un studenti ļoti novērtē iespēju gūt pieredzi ārpus universitātes.

Kristine_Blumfelde-Rutka_ar_studentiem_Aldari2016-lead.jpg

2016. gadā kopā ar studentiem uzņēmumā "Aldaris". Foto no Kristīnes Blumfeldes-Rutkas privātā arhīva

Kas docētāja darbā ir visgrūtākais?

Grūtie momenti ir redzēt sagurušus studentus ar tukšām, vienaldzīgām acīm, kad ir skaidrs, ka viņus nodarbībā būs grūti iekustināt, īpaši tas notiek pavasarī.

Grūti ir tad, kad redzi, ka students kopsavilkumu ir nokopējis no iepriekšējā gada studenta, kur vispār ir bijuši citi jautājumi. Viņš ir bijis tik slinks, ka e-studijās nav pat jautājumus paskatījies, un domā, ka es nepamanīšu. Es ātri ieraugu arī to, ja ir iesniegti vienādi darbi. Pat bez īpašu programmu izmantošanas to redzu.

Kāda ir jūsu attieksme pret špikošanu?

Es ļoti labi pēc studenta acīm vai uzvedības redzu, ja viņš špiko. Man gan ir savi knifi, ko izmantoju studiju procesā, lai studentiem vispār nebūtu vajadzības špikot. Piemēram, viņi studiju kursa laikā semināros uzmanīgi klausās kursabiedru prezentācijas un veido pierakstus, ko pēc tam drīkst izmantot eksāmenā. Tad students ir ieinteresēts klausīties un būt aktīvs studiju procesa dalībnieks visu laiku, un pēc tam, gatavojoties eksāmenam, nav jāmācās viss no galvas, bet ir tikai jāprot izmantot sagatavotais materiāls.

Miniet, lūdzu, nozīmīgākos savus dzīves notikumus!

Ja atskatās atpakaļ, tad mani nozīmīgākie dzīves notikumi noteikti ir manas abas meitas Ance un Kate. Es kopā ar viņām pavadu ļoti daudz laika – ejam, braucam, apmeklējam dažādus pasākumus. Šajā dzīves posmā viņas ir mana prioritāte.

Kristine-Blumfelde-Rutka.jpgKuri ir jūsu dzīves skolotāji?

Tās noteikti ir manas bijušās kolēģes Latvijas Universitātē profesore Baiba Šavriņa un profesore Ērika Šumilo. Tieši viņas mani mudināja un iedrošināja sākt strādāt ar studentiem. Manu pasniedzējas gaitu sākumposmā viņas mani ļoti atbalstīja, par ko esmu viņām ļoti pateicīga.

Protams, tie ir mani Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras kolēģi. Katedras vadītāja prof. Inna Dovladbekova, biroja vadītāja Liene Štoka, kas vienmēr palīdz dažādās situācijās, un visi pārējie kolēģi. Mums ir izveidojies ļoti draudzīgs, atvērts un uz sadarbību vērsts kolektīvs.

Noteikti gribu pieminēt savus vecākus, kuri mums ar brāli ir ieaudzinājuši augstu atbildības sajūtu. Šī mana rakstura īpašība ļoti patīk studentiem, jo es visu daru ar lielu atbildību. Manā raksturā daudz kas ir no vecmāmiņas, viņa bija darbīga, nekad nenokāra galvu un gāja uz priekšu.

Ko jums nozīmē šī studentu atzinība – balva Gada docētājs?

Man tas bija milzīgs pārsteigums. Profesionālajā dzīvē nekas tāds man līdz šim nav bijis. Tas ir ļoti patīkami! Un tas ir ļoti augsts studentu novērtējums!

Pabeidziet, lūdzu, teikumu!

Rīgas Stradiņa universitāte ir "profesionāli docētāji, zinātkāri, mērķtiecīgi studenti un mūsdienīga, starptautiska, kvalitatīva studiju vide".

Izglītība cilvēkam "ir būtisks pamats attīstībai, mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, sniedz iemaņas informācijas kvalitatīvai apstrādei un ļauj izprast dažādu notikumu kopsakarības".

Lai dzīvotu labi, "jāatrodas nepārtrauktā attīstībā, jāspēj rast līdzsvars starp darbu, ģimeni un atpūtu, jāspēj novērtēt iespējas un tās veiksmīgi izmantot".

Es gribētu "beidzot izvēlēties savas disertācijas tēmu – man ir daudz ideju, taču grūti izlemt tieši kuru attīstīt padziļināti – un iestāties doktorantūrā".

Darīt un doties uz priekšu mani iedvesmo "meitas, cilvēku iepazīšana, jaunas idejas un emocijas, domu apmaiņa, ģimene. Es daudz lasu, izvēlos grāmatas pēc noskaņojuma un izjūtas. Daudz laika pavadu, strādājot dārzā un iekārtojot vidi, kurā dzīvoju, un arī tas mani iedvesmo".

Kopsavilkums no elektroniskajām studentu anketām par lekt. Kristīni Blumfeldi-Rutku

Studenti īpaši uzsver šīs docētājas spēju pārvērst sarežģītas lietas visiem saprotamās, kā arī degsmi un ieguldīto darbu studiju procesa uzlabošanai. Studenti akcentē interesantās, aizraujošās lekcijas, kas pārtop par mūsdienīgām sarunām par aktualitātēm. Ar katru šīs pasniedzējas lekciju studenti vēlas uzzināt arvien vairāk un vairāk. Citējot kādu studentu: "Manuprāt, tieši tādam ir jābūt nākotnes RSU pasniedzējam! Kristīne Blumfelde-Rutka ir pelnījusi būt Gada docētāja!"

RSU Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2018. gada 24. martā RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva astoņās nominācijās. Balvas Gada docētājs piešķiršanas kritēriji: pierādījis savu profesionalitāti studiju darbā un ir populārs studējošo vidū. Šogad pirmo reizi balvu nominācijā Gada docētājs, kuru izvirzīja un noteica RSU studenti, saņēma divi docētāji: sociālajās zinātnēs – Eiropas studiju fakultātes lektore Kristīne Blumfelde-Rutka, medicīnas un veselības aprūpē – Medicīnas fakultātes profesore Ilze Štrumfa.