Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Atzinība
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balvu nominācijā Gada doktorants šogad saņēma doktora studiju programmas Medicīna 3. studiju gada doktorants Jānis Zariņš, kuru prof. Māra Pilmane, kas ir viņa promocijas darba vadītāja, raksturo kā "mērķtiecīgu un zinātkāru jauno pētnieku, kurš zina laika vērtību, nebaidās no kritikas un visu laiku mainās uz augšu".

RSU Gada balvas nominācijai Gada doktorants šogad bija izvirzīti četri pretendenti.

Janis_Zarins-lead.jpg

Foto no Jāņa Zariņa privātā arhīva

Par sevi. Uzskatu, ka svarīgākais ir nospraust mērķus un censties sasniegt vairāk par tiem. Lai atrastu labāko motivāciju, vienmēr cenšos darīt vairāk, nekā ir nosprausts mērķī. "Bez cīņas nav uzvaras" (grafiķis un gleznotājs Ansis Cīrulis, 1917).

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pirmā – ģimene un dēla piedzimšana. Otrā – iegūts sertifikāts plastikas ķirurģijā. Trešā – sešu mēnešu stažēšanās Helsinku Plastiskās ķirurģijas klīnikā, kas ļāva apgūt daudz jaunu un dažādu ķirurģisko tehniku, kuras varu izmantot, ārstējot pacientus Latvijā.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Ar Rīgas Stradiņa universitāti saistās ļoti daudz siltu atmiņu, kur nu jau ir aizvadīti 13 studiju gadi, kuru laikā esmu sastapis fantastiskus studiju biedrus un pasniedzējus. Liela daļa no viņiem šī ceļojuma laikā ir kļuvuši par tuviem un labiem draugiem, īpaši gribu pieminēt Kristapu Jurjānu un Kārli Griķi, ar kuriem kopā ir gāzti lieli podi.

Janis_Zarins_balle-lead.jpg

Jānis Zariņš 2019. gada 6. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā pēc RSU Gada balvas nominācijā "Gada doktorants" saņemšanas. Balvu viņam pasniedza zinātņu prorektore Agrita Kiopa

Dzīves skolotāji. Galvenie dzīves skolotāji ir mani vecāki, kuri iemācījuši dzīvi uztvert viegli, būt godīgam un mīlēt darbu, ko tu dari. Liels paldies jāsaka manai disertācijas vadītājai prof. Mārai Pilmanei par vērtīgajiem padomiem un ievadīšanu zinātnes pasaulē. Īpašs paldies arī manam kolēģim Kalvim Pastaram, ko uzskatu par savu skolotāju rekonstruktīvajā ķirurģijā. Par centieniem domāt ārpus ierastajiem rāmjiem un būt kreatīvam lielisku piemēru man ir devis kolēģis Dzintars Ozols. 

Dzīves vērtības jeb stūrakmeņi. Man ļoti būtisks ir cilvēka godīgums un nesavtība, it sevišķi pret sevi. Liela nozīme ir arī darba tikumam: ja kaut kam pieķeries klāt, tas ir jāizdara par 100 %. Protams, ka ne vienmēr tas izdodas, taču uz to ir jātiecas. 

Kas jādara, lai pasaule kļūtu labāka? Cilvēkiem ir jāiemācās priecāties par citu panākumiem. Jāiemācās uzupurēties citu labā, jo viss labais nāk atpakaļ. Un ikdienas steigas virpulī ir jāatceras apstāties, pasmaidīt un nodoties sarunām. 

Janis_Zarins-griezta.jpg

Foto no Jāņa Zariņa privātā arhīva

Kur jūs redzat savu vietu Latvijas attīstībā? Lai vai kas notiktu, vienmēr dzīvošu un strādāšu Latvijā. Esmu patriots. Mums ir daudz resursu un iespēju, tikai jāmāk to izmantot. Jāveido komanda. Jāturpina uzņemtais kurss, jāpilnveidojas dažādās sfērās un jādomā kreatīvāk. Pasaule attīstās ik dienu, līdz ar to ir lietas, ko vēl var attīstīt... Piemēram, viens no mērķiem ir sejas transplantācija.