Pārlekt uz galveno saturu
Atbalsts Ukrainai
Absolventiem
Skolotājiem
Starptautiskā sadarbība

Reaģējot uz Krievijas militāro agresiju Ukrainas teritorijā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) solidarizējas ar Ukrainas akadēmisko kopienu, piedāvājot patvērumu mācībspēkiem, doktorantiem un viņu ģimenēm. Augstskola ir apzinājusi savu dienesta viesnīcu iespējas un ir gatava uzņemt līdz 150 cilvēku no kara plosītās valsts. Vienlaikus RSU fakultātes izskata papildu veidus, kā sniegt palīdzību.

RSU rektors prof. Aigars Pētersons: “Arī šādā situācijā mēs neesam bezspēcīgi, un ir lietas, ko varam un ko vajag darīt. Ukrainā ir mūsu sadarbības partneri un draugi, kuriem ir nepieciešama palīdzība.

Esam gatavi viņiem un viņu ģimenēm sniegt patvērumu mūsu dienesta viesnīcās, kuru kapacitāte pašlaik ir līdz pat 150 vietām. Esam gatavi uzņemt viespētniekus un  viesdocētājus un varam viņiem piedāvāt docēt dažāda veida kursus, kas šobrīd ir iekļauti mūsu programmās gan bakalaura, gan maģistra līmenī, kā arī darboties pētniecības jomā.

Sirdīs un prātos mēs esam kopā ar mūsu draugiem un kolēģiem Ukrainā.”

Vienlaikus RSU vadība savai studentu, mācībspēku, zinātnieku un administratīvā personāla saimei uzsver, ka situācija Latvijā ir mierīga. RSU turpina studiju procesu un realizē pētniecību. RSU darbs nav kavēts un nav apstājies.

Eiropas studiju fakultātes dekāns, starptautisko attiecību eksperts prof. Andris Sprūds:

“Latvija ir NATO – kolektīvās aizsardzības organizācijas – dalībvalsts, kas garantē tās drošību. NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs un alianses dalībvalstu līderi to apliecinājuši vairākkārtīgi un nepārprotami. Uzbrukums vienai valstij nozīmē uzbrukumu aliansei kopumā.

Lai solidāri stiprinātu visu dalībvalstu drošību, NATO jau nosūtījusi atbalstu un turpina pastiprināt savu militāro klātbūtni Austrumeiropas reģionā. Tas stiprina Latvijas drošību šajā starptautisko izaicinājumu piesātinātajā laikā. Šo ir apliecinājušas arī Latvijas augstākās amatpersonas.”

Iespējas palīdzēt sadarbības partneriem Ukrainā izskata arī RSU fakultātes. Piemēram, Juridiskā fakultāte, kam ir plaša sadarbība gan ar Jaroslava Gudrā Nacionālo juridisko universitāti (Yaroslav Mudryi National Law University), gan ar Ukrainas Nacionālo zinātnisko centru Hon. Prof. M.S. Bokarius Forensic Science Institute, pauž gatavību uzņemt viespētniekus un viesdocētājus tiesību zinātnes jomā, piedāvājot iespēju docēt dažādus kursus, kas iekļauti RSU bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī darboties pētniecības jomā. Vienlaikus, tā kā RSU ir iesaistīta Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programmas īstenošanā, tad vistuvākajā laikā tiks lūgta Latvijas Zinātnes padomes atļauja granta finansējumu novirzīt tiem Ukrainas zinātniekiem, kas izlems savu pētniecības darbu turpināt Latvijā.

Papildu informācija: Ieva Lejniece, ieva[pnkts]lejnieceatrsu[pnkts]lv, tālr. +37167062690.