Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Atzinība

Ceturtdien, 9. aprīlī, plkst. 14.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) konferenču zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1) LZA pavasara pilnsapulcē Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras lektoram (Dr. phil.) Uldim Vēgneram tiks pasniegta LZA balva – Teodora Celma balva filosofijā – par Teodora Celma filosofiskā mantojuma pētniecību.

apsveiksana-uldis-vegners.png

Uldis Vēgners jau vairāk nekā divus gadus lasa lekcijas un vada seminārus vietējiem un ārvalstu studentiem Humanitāro zinātņu katedras realizētajos studiju kursos medicīnas filosofijā un bioētikā, argumentācijas pamatos, filosofiskajā antropoloģijā un citos studiju priekšmetos.

Viņa interešu lokā līdzās medicīnas filosofijai un bioētikai ir arī filosofijas novirziena – fenomenoloģijas – pētniecība, ko Uldis Vēgners padziļināti ir apguvis arī Lēvenes Katoļu universitātē (Beļģijā), kā arī piedalījies ar pētījumu prezentācijām vairākās ievērojamās filosofijas konferencēs Eiropā un ASV. Pašlaik viņa pētniecisko interešu laukā ir ienākusi jauna tēma – fenomenoloģiskā pieeja pacientam.

LZA pavasara pilnsapulces darba kārtība atrodama šeit.

Teodors Celms (1893–1989) bija latviešu filosofs, fenomenoloģijas virziena aizsācējs un attīstītājs Latvijā. T. Celms tiek uzskatīs par vienu no ievērojamākajiem latviešu izcelsmes filosofiem, kura vārds ir pazīstams arī citvietpasaulē.

Vairāk par LZA piešķirtajām balvām var lasīt LZA mājaslapā šeit.