Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
EIT Health

Piedaloties Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation and Technology, EIT) veselības jomas Reģionālās inovācijas shēmas (Regional Innovation Scheme, RIS) konkursā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir kļuvusi par šā tīklojuma pārstāvniecību Latvijā (EIT Health Hub Latvia).

EIT veselības jomas Reģionālās inovācijas shēmas galvenais mērķis ir sekmēt veselības aprūpes ekosistēmas attīstību un kapacitātes celšanu dažādos Eiropas reģionos. Tā ir balstīta uz zināšanu trijstūra (knowledge triangle) elementiem – ciešu sasaisti starp izglītību, pētniecību un inovācijām. Eiropā darbojas pavisam 14 EIT pārstāvniecības. Šomēnes kopā ar RSU šai programmai pievienojās Zagrebas Universitāte (Horvātija) un inovāciju centrs DEX (Čehija).

Reģionālās inovācijas shēmas ietvaros RSU būs jāsekmē inovatīvas veslības aprūpes vides veidošana Latvijā, tajā iesaistot partnerus no dažādiem sektoriem. Dalība šajā Eiropas tīklojumā sniegs iespēju izmantot EIT pakalpojumus, programmas un pieredzi.

Jau pirmajā dalības mēnesī RSU ir iesaistījusies dažādās EIT aktivitātēs. 5. un 6. decembrī Lodzā, Polijā, notika EIT pārstāvniecību samits, kurā RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone iepazīstināja Eiropas kolēģus ar RSU un universitātes lomu Latvijas veselības aprūpes ekosistēmā.

“Dalība šajā programmā sniegs RSU plašas iespējas. Pirmkārt, tā ļaus universitātei nostiprināt inovācijas aģenta lomu Latvijas veselības aprūpes ekosistēmā. Otrkārt, dalība šajā tīklojumā nodrošinās piekļuvi dažādiem EIT resursiem – pieredzei un zināšanām, kontaktiem un finansējuma programmām. Treškārt, universitāte kļūs par daļu no Eiropas tīklojuma, kas sekmēs RSU starptautisko atpazīstamību veselības aprūpes inovāciju jomā,” pastāstīja B. Pētersone.

Šajā nedēļā RSU, sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo Veselības dienestu, rīko ar EIT saistību pasākumu ciklu. Tā ietvaros interesentiem būs iespējams iepazīties ar EIT veselības programmām, kā arī apgūt design thinking metodoloģiju. Savukārt, studenti no dažādām Latvijas augstskolām piedalīsies hakatonā, kura uzdevums ir risināt ar veselības aprūpi saistītus problēmjautājumus.

EIT ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva. Papildus veselības aprūpei EIT sekmē inovācijas arī citās jomās – klimata pārmaiņas, digitalizācija, enerģija, uzturs u. c.

RSU dalību EIT aktivitātēs nodrošina universitātes Sabiedrības veselības institūts, Starptautisko sakaru departaments un Zinātnes pārvalde.