Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Starptautiskā sadarbība
Studentiem

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras telpās 2015. gada 17. martā notika seminārs – fokusgrupas tikšanās pētījuma Veselības aprūpes konkurētspēja ārējos tirgos ietvaros.

Pētījumu atbalsta Valsts pētījumu programma 5.2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV).

Pētījums tiek realizēts kā daļa no projekta 5.2.1 Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai, kurā dažādu nozaru izpētē iesaistīti pētnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus nozares konkurētspējas stiprināšanai un palielināšanai.

Projekta uzdevumi ietver pašreizējās konkurētspējas novērtēšanu makro- un mikroekonomikas griezumā, eksporta attīstības palielināšanas iespēju novērtēšanu un prognožu, priekšlikumu un ieteikumu izstrādi veselības aprūpes nozares ārējās konkurētspējas stiprināšanai tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības kontekstā Eiropas Savienības Kopējā tirgus vidē.

Pētījumam ir praktiska pielietojamība, tā rezultātā tiks noskaidroti veselības aprūpes sistēmas attīstību ierobežojošie faktori, izveidota veselības aprūpes nozares efektivitātes un konkurētspējas novērtēšanas metodika un izstrādāti priekšlikumi tās darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Seminārā piedalījās pētnieku grupa: A. Villeruša, U. Berķis, D. Behmane, A. Kokarēviča un 12 uzaicinātie fokusgrupas dalībnieki gan no vadošām veselības aprūpes iestādēm, VM, Latvijas veselības tūrisma klastera, gan RSU un RISEBA docētāji.

Tikšanās mērķis bija informēt par projektu, apspriest un pilnveidot izstrādāto instrumentu Latvijas veselības aprūpes uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos izpētei. Pieaicinātie speciālisti augstu novērtēja pētījuma ieceri, sniedza vērtīgus ieteikumus izpētes ievirzei, kā arī izteica cerību, ka iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā valsts veselības aprūpes politikā.