Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Sabiedrības veselība

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izstrādāto definīciju seksuālā veselība ir “(..) fiziskās, emocionālās, psihiskās un sociālās labklājības stāvoklis attiecībā uz seksualitāti: tā nav tikai slimību, disfunkcijas vai nespējas neesamība. Seksuālā veselība saistīta ar pozitīvu un cieņpilnu pieeju seksualitātei un dzimumattiecībām, kā arī patīkamu un drošu seksuālo pieredzi bez piespiešanas, diskriminācijas un vardarbības. Lai sasniegtu un uzturētu seksuālo veselību, ir jārespektē, jāaizsargā un jāīsteno visu personu seksuālās tiesības” (PVO, 2006).

Seksuālā veselība kā integrējoša veselības un labklājības elementa nozīme ir atzīta vairākās starptautiskās politikās. Vairāk nekā desmit Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) akadēmiskās struktūrvienības ir iekļāvušas seksuālo veselību savā pamatstudiju mācību plānā. Šī studiju kursa docēšanu bieži ietekmē dažādi faktori, piemēram, docētāju vai studentu interese, pasniegšanas metodika, mācību materiāli u. c.

Eiropas Seksuālās medicīnas tīkls (European Sexual Medicine Network, ESMN) ir viena no akcijām Eiropas sadarbības zinātnes un tehnoloģiju jomā (COST), kurā darbojas pārstāvji no 29 valstīm, tostarp Latvijas. Viens no ESMN COST akcijas galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt seksuālās medicīnas mācību plāna modeli medicīnas un psiholoģijas pamatstudiju programmās Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Jauno mācību plānu izstrādāja starptautiska ekspertu grupa profesora Johannesa Bicera (Johannes Bitzer, Šveice) vadībā. Tā aptver trīs galvenās jomas: zināšanas, prasmes un attieksmi.

Pēc diezgan ilga un intensīva sagatavošanās perioda 29. un 30. aprīlī autori, tostarp profesors J. Bicers, iepazīstināja RSU vecāko kursu studentus un mācībspēkus, kas iesaistīti seksuālās veselības un seksuālās medicīnas studiju kursu docēšanā, ar sabiedrības veselības mācību plānu medicīnas un psiholoģijas pamatstudiju programmu studentiem.

RSU studenti un mācībspēki, kā arī Kaja Parta (Kai Part) no Tartu Universitātes aktīvi iesaistījās diskusijās un sniedza atgriezenisko saiti par katru prezentēto tematu, saņemot papildinājumus no COST dalībniekiem. Visas atsauksmes un ieteikumi tiks apkopoti pirms mācību plāna izmēģināšanas Itālijā un Portugālē.

Šis pasākums ir lielisks stimuls seksuālās veselības mācīšanas koordinēšanai un uzlabošanai RSU pamatstudiju programmās.

sh_2023.jpgFoto: Gunta Lazdāne