Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

Vīrusu izraisītu autoimūno slimību pētniecība ir viens no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētniecības virzieniem, un, lai veicinātu sadarbību un tīklošanos ar starptautiskajiem partneriem, RSU jau kopš 2020. gada 1. decembra RSU asociētās profesores Modras Murovskas vadībā īsteno vērienīgu projektu, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma Apvārsnis 2020 *.

Projekta Ārējās konsultatīvās padomes loceklis profesors RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas galvenais speciālists internists endokrinologs, akadēmiķis un profesors Aivars Lejnieks ieskicē projekta virzību un jau paveikto darbu:

“Pirmo divu gadu laikā projekta komanda sekmīgi virzās uz vispārējā mērķa sasniegšanu – veicināt autoimūno slimību pētniecību un novērst tīklošanās nepilnības RSU un Latvijā kopumā. Ir izveidots stabils konsorcijs ar vadošajām pētniecības iestādēm no Izraēlas, Itālijas un Vācijas. Šīs partnerinstitūcijas ir pasaules līmeņa izcilības centri ar milzīgu pieredzi un spēj ieviest pozitīvas pārmaiņas pētniecības jomā, kā arī būtiski veicināt turpmāko attīstību.

vira_partneri02.jpg

Jau projekta vidusposmā Eiropas Komisija pozitīvi novērtēja uzrādītos rezultātus, jo, neskatoties uz sarežģīto situāciju pasaulē, visi plānotie uzdevumi tika paveikti un iesniegti laikā.

VirA ietvaros Latvijā organizēti pieci starptautiskie semināri, kas veltīti diferenciālās diagnostikas nozīmei reimatisko un citu autoimūno slimību gadījumā, jaunākajām tendencēm autoimūno slimību imunoloģiskajā profilēšanā, vīrusu infekciju kā autoimūno slimību etioloģisko faktoru izpētei, kā arī morfoloģijas pētījumiem autoimūno slimību kontekstā. 2022. gada jūlijā norisinājās vasaras skola, kurā piedalījās jaunie un pieredzējušie pētnieki no četrām dažādām valstīm. Viņi iepazinās ar jaunākajām tendencēm persistentu vīrusu infekciju molekulārās un imunoloģiskās noteikšanas metodoloģijā. Marta beigās aizvadīts seminārs, kurā pētnieki un interesenti apmācīti starptautiski citējamu zinātnisko publikāciju sagatavošanā.

aivars_lejnieks.jpgRSU profesors Aivars Lejnieks

Šī projekta laikā tapusi virkne jaunu zinātnisko publikāciju, no kurām vairākas – sadarbībā ar VirA projekta partneriem. VirA dalībnieki brauc arī uz starptautiskām konferencēm Izraēlā, Bulgārijā, Grieķijā un regulāri ziņo par jaunākajiem rezultātiem. Tiek paaugstināta RSU pētniecības izcilība autoimunitātes jomā, palielināta kvalificētu zinātnieku mobilitāte, uzlabotas kompetences un paaugstināts esošā personāla pieredzes līmenis imunoloģijā, virusoloģijā, morfoloģijā, klīnisko datu pārvaldībā un datu analizēšanā, zinātnisko publikāciju sagatavošanā, ka arī stiprināta sadarbība starp vietējām un starptautiskajām pētniecības grupām.

Darbs komandā ar šīm trim izcilajām partneru organizācijām ļaus uzlabot RSU reputāciju, pavērs plašākas iespējas sadarbības tīklu veidošanā. Paaugstināsies RSU atpazīstamība starptautiskajā pētnieku sabiedrībā. Piedaloties un organizējot starptautiskās konferences, seminārus, tīklošanos un citus pasākumus, VirA projekts veicina labāku RSU integrāciju Eiropas pētniecības telpā un starptautiskos augstākā līmeņa pētniecības projektos. Izmantojot Izraēlas, Itālijas un Vācijas partneru zināšanas un labās prakses piemērus, tiek paplašināts pētniecības profils, izveidojot četras platformas multidisciplinārai pētniecībai: imunoloģijas, virusoloģijas, morfoloģijas, klīnisko datu pārvaldības un modelēšanas.

Autoimūno slimību pētniecība izvirzīta par vienu no prioritātēm turpmākajā darbībā, kas dos ieguldījumu slimību attīstības mehānismu izpratnē, diagnosticēšanā un ārstēšanas pieeju attīstībā. Tādējādi ieguvēji būs kā pētnieki un ārsti, tā pacienti un sabiedrība kopumā.”

Projekta ietvaros 23. un 24. februārī RSU notiks seminārs Basic aspects of biostatistics, clinical and laboratory data management. Seminārā piedalīsies pārstāvji no Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, kā arī sadarbības partneru pārstāvji no Izraēlas un Vācijas.

Semināra programma


* Tīklošanās nepilnību samazināšana starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un starptautiski vadošajiem partneriem vīrusu infekciju izraisītu autoimūno slimību pētniecībā (VirA)
Projekta mājaslapa

Šī projekta pieteikums saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 finansējumu saskaņā ar līgumu nr. 95237.

vira_logo.jpg