Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Darbiniekiem
Skolēniem
Studentiem
ESF
Uzņemšana

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 6. februārī norisinājās neatkarīgo ekspertu vizīte, kas ir viens no jaunās RSU studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmējdarbība licencēšanas procesa posmiem. Ekspertu komisijas darbu koordinē Akadēmiskās informācijas centra vadošais eksperts Mārtiņš Upmacis. Ekspertu grupas sastāvā ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības pārstāvji.

Vizītes laikā licencēšanas eksperti tikās ar RSU studiju prorektori prof. Tatjanu Koķi, Eiropas studiju fakultātes dekānu prof. Andri Sprūdu, jaunās studiju programmas vadītājiem prof. Innu Dovladbekovu un Romānu Putānu, studiju programmas mācībspēkiem, studentu pārstāvjiem, kā arī ar darba devēju un studiju programmas izveidē ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem. Eksperti vērtēja gan jaunās programmas satura un vadības aspektus, gan RSU materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī aplūkoja nodarbību telpas.

"Jaunā RSU studiju programma būs lieliska iespēja gan jauniešiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri grib kļūt par izciliem un veiksmīgiem biznesa līderiem, attīstīt savas zināšanas, prasmes un kompetences starptautiskajā biznesā un īpaši jaunuzņēmējdarbībā, ar papildu iespēju specializēties sociālajā uzņēmējdarbībā vai veselības ekonomikā," uzsver studiju programmas vadītājs Romāns Putāns.

Lēmums par studiju programmas licencēšanu tiks pieņemts 25. februārī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras, kas ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, Studiju kvalitātes komisijas sēdē. Tajā tiks izvērtēti gan licencēšanas ekspertu vizītes rezultāti, gan apjomīgais licencēšanas pieteikums, kurā iekļauta detalizēta informācija par jauno studiju programmu. Licencēšana ir pirmā jaunās programmas atbilstības un kvalitātes pārbaudes procesa daļa, kam sekos akreditācija.

RSU šajā bakalaura programmā piedāvās studēt pilna un nepilna laika klātienē un nākotnē – arī tālmācībā.

Studijas šajā programmā notiks starptautiskā vidē un ciešā saistībā ar reālo uzņēmējdarbību, jo būs studiju vizītes starptautiskos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un ārvalstīs, studiju prakses starptautiskos uzņēmumos, viesprofesoru un starptautisko uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas u. c.

Notiks sadarbība ar RSU Biznesa inkubatoru, biznesa ideju mentoriem un investoriem, kā arī tiks rīkots bakalaura darba tematu konkurss uzņēmējiem.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā plānota 2020. gada vasarā.

Šī ir viena no sešām jaunajām, starptautiski konkurētspējīgajām studiju programmām, ko RSU plāno attīstīt ar Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu laika posmā līdz 2023. gadam projekta Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē (projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014) ietvaros.

RSU-NAP2020-ES_logo.jpg