Pārlekt uz galveno saturu
Viedoklis

RSU Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks: "Policistu kvalifikācijas celšana ir visas sabiedrības drošības interese, tāpēc esam atvērti dialogam un gatavi vēl ciešākai sadarbībai ar ministriju un pašvaldībām."

"2017. gada 19. jūlijā Akadēmiskā informācijas centra Studiju programmu licencēšanas komisija pieņēma lēmumu par jaunas Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalauru studiju programmas Policijas darbs licencēšanu, kas ļāva jau rudens semestrī uzņemt jaunos studentus – policistus. Jaunās programmas īstenošanas ilgums pilna laika studijās ir četri gadi, bet nepilna laika studijās – četrarpus. Pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu policijas darbā un Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju.

Šāda studiju programma nekur citur Latvijā nav. Tā ir unikāla, turklāt paredz četras specializācijas – kārtības policijas darbs, kriminālmeklēšanas policijas darbs, izmeklēšanas darbs, finanšu un ekonomisko noziegumu atklāšana.

Jaunā RSU studiju programma Policijas darbs tapa, konsultējoties ar iekšlietu sistēmas pārstāvjiem un uzklausot sistēmā risināmās problēmas un vajadzības, turklāt studiju programmā docētāji ir arī ļoti pieredzējuši iekšlietu sistēmas darbinieki, to skaitā, policijas virsnieki un ģenerāļi, kuri iepriekš bijuši docētāji arī likvidētajā Policijas akadēmijā.

Jaunajā programmā RSU konkursa kārtībā Iekšlietu ministrija paredzējusi līdzekļus 100 valsts apmaksātām budžeta vietām. Realitātē šobrīd RSU studē 40. Tas varētu būt saistīts ar nelielo laika periodu reflektantu atlasei studijām jaunajā studiju programmā, kā arī ar Valsts policijas augstajām prasībām studētgribētājiem. Policijas darbinieki apzinās, ka ir grūti savienot atbildīgo un komplicēto darbu Valsts policijā ar nopietnu studiju darbu.

Līdz ar to RSU Juridiskajai fakultātei nav izprotams, kāpēc, neizmantojot pilnvērtīgi jau doto iespēju, parādās jautājums par jaunas policijas augstskolas izveidi, kas, nenoliedzami, prasītu lielu valsts finanšu līdzekļu ieguldījumu, un tā lietderīgums būtu apšaubāms, kamēr nav skaidri argumenti par tiesībsargājošo iestāžu speciālistiem, kuri vēlētos mācīties jaunajā studiju programmā. No RSU puses esam gatavi paplašināt studiju programmu klāstu, kur gatavotu darbiniekus tiesībsargājošām iestādēm pietiekami plašā kontekstā – finanšu policija, militārā policija, pašvaldības policija, muitas policija. Mums ir nepieciešamā infrastruktūra un augsti kvalificēti docētāji.

Pirms tam gan visām iesaistītajām pusēm būtu daudz plašāk jāveic policijas struktūrvienību informētība par jauno studiju programmu un tās iespējām policistu kvalifikācijas celšanā.

Katrā ziņā no RSU Juridiskās fakultātes puses esam gatavi veidot produktīvu sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Latvijas pašvaldībām policistu piesaistīšanai studijām un tās kopīgā prestiža celšanā.

Taču arī valstiski būtu jārisina policijas darbinieku atalgojuma jautājums, kas ļautu piesaistīt jaunus darbiniekus un noturēt esošos, motivējot viņus pievērsties kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai. Tas ir visas sabiedrības drošības un labklājības interesēs."