Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Labklājības un sociālā darba katedras lektore Marika Lotko ar RSU un Baltic-Freedom Foundation atbalstu šajā mācību gadā praktizējas ASV. Viņa veic pētījumu par dzīvnieku terapijas pozitīvajiem ieguvumiem darbā ar bērniem ASV.

dzivnieku-terapijarsu-04-lead.jpg

Viena no institūcijām, kurā Marika Lotko veic pētījumu, ir On Eagle's Wings. Tā ir nevalstiskā organizācija, kura darbojas kopš 2007. gada un piedāvā vairākas programmas: terapeitisko jāšanu, hipoterapiju, programmu Mini spārni un programmu, kas Rietumvirdžīnijas Universitātes studentiem piedāvā iespēju iegūt zināšanas un prasmes par to, kā strādāt ar zirgiem un kā izmantot dzīvnieku terapiju darbā ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionālie ierobežojumi.

Dzīvnieku terapija ieguvusi popularitāti un atpazīstamību daudzās pasaules valstīs, tomēr ir ievērojamas kultūras atšķirības sabiedrības attieksmē pret dzīvniekiem. Pat vienas sabiedrības ietvaros attieksme pret dažādiem dzīvniekiem un to izmantošanu ir ļoti atšķirīga, sākot no dzīvnieku patērēšanas pārtikā un izmantošanas apģērbā, izklaidē, sportā u. tml. un beidzot ar dzīvnieku iesaisti rehabilitācijas programmās, kas paredzētas dažādām sociālajām mērķgrupām.

Jau kopš 18. gs. pasaulē ir atklāti un dokumentēti pozitīvie aspekti, ko cilvēks iegūst mijiedarbībā ar dzīvniekiem. Kopš 19. un 20. gs. var atrast ziņas par dažādām aktivitātēm, kas veicinājušas dzīvnieku terapijas attīstību. Šajos divos gadsimtos ievērojami sociālie darbinieki, kuri galvenokārt aktīvi iesaistījās bērnu, sieviešu vai citu sociālo grupu tiesību aizstāvēšanā, bija pievērsuši savu profesionālo interesi arī dzīvnieku pasaulei.

dzivnieku-terapija-rsu-02-lead.jpgDzīvnieku terapijai ir dažādas formas un darba metodes. Terapijā tiek iesaistīti dažādi dzīvnieki – suņi, kaķi, zirgi, mazie dzīvnieki jeb tā sauktie kabatas dzīvnieki (smilšu peles, kāmīši, truši), fermas dzīvnieki (mājputni, govis u. c.), lamas, alpaki, kā arī delfīni. Katrai no šīm dzīvnieku sugām ir savas īpatnības un atšķirīgi nosacījumi, kas jāņem vērā, lai tās būtu iespējams izmantot terapijā.

Eksotiskākā un grūtāk pieejamā parasti ir delfīnu terapija. Tā ir plaši pazīstama un iecienīta, taču, nodrošinot šādu terapiju, jāatbild uz jautājumiem par dzīvnieku labturību, savvaļas dzīvnieku izmantošanas ētiskajiem aspektiem u. tml., kas nav tik aktuāli, piemēram, darbā ar suņiem vai zirgiem.

Vieni no biežāk iesaistītajiem dzīvniekiem terapijā ir zirgi un suņi. Organizācijai On Eagle's Wings ir jauna arēna, kas dod iespēju nodrošināt pakalpojumu visu gadu neatkarīgi no laikapstākļiem. Dienā var tikt uzņemti līdz pat 13 klientiem.

Organizācija labprāt pieņem strādāt arī brīvprātīgos. Pašlaik tur dažādās dzīvnieku terapijas aktivitātēs piedalās 19 brīvprātīgo. Viena no aktivitātēm ir mini zirga Stormy vešana uz dažādām institūcijām (slimnīcām, skolām, veco ļaužu pansionātiem u. c.) dzīvnieku apciemojuma programmā.

dzivnieku-terapija-rsu-03-lead.jpgBrīvprātīgie asistē zirga pārvadāšanā, zirga mijiedarbībā ar klientiem institūcijās, kā arī iesaistās dažādās aktivitātēs apciemojuma laikā, piemēram, zirga matos sprauž lentītes, sagādā ķemmes zirga sukāšanai u. tml.

Šādu vizīšu laikā ne tikai bērni, bet arī pieaugušie un profesionāļi ir priecīgi satikt Stormy. Pirmais, kas piesaista uzmanību, ieraugot zirgu, ir kedas un zeķes, tad seko jautājumi par to, kur zirgs dodas un ko tas darīs.

No brīža, kad Stormy izkāpj no mašīnas līdz brīdim, kad tas nonāk mērķa punktā, viņam nepārtraukti tiek veltīta uzmanība, tiek uzturēta aktīva saruna – tiek stāstīti ar zirgu saistīti stāsti, piemēram, kā zirgs nokļuvis organizācijā, kā tas ieguvis savu vārdu u. c., tiek atbildēts uz jautājumiem, dota iespēja fotografēties kopā ar zirgu utt.

Bērni un pieaugušie ir iepriecināti, un bieži var dzirdēt komentārus un apliecinājumus tam, ka diena ir kļuvusi labāka pēc tam, kad satikts Stormy.

dzivnieku-terapija-rsu-05-lead.jpgOrganizācija izprot cilvēkus ar dažādiem funkcionāliem ierobežojumiem, viņu grūtības ikdienas dzīvē, kā arī materiālās iespējas apmaksāt pakalpojumu. On Eagle's Wings, iesaistot dažādas citas organizācijas un sabiedrību, veicina pieejamību piedāvātajiem pakalpojumiem. Tā savu darbību nodrošina no saņemtās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem un ziedojumiem. Ziedošana ir vispārpieņemta prakse ASV. Kopienas locekļi, bijušie klienti un citi entuziasti tiek lūgti iesaistīties organizācijas darba nodrošināšanā. Organizāciju atbalsta arī tirdzniecības veikalu tīkli. Piemēram, ikviens, kurš iepērkas Kroger, var izveidot savu kontu, kas domāts šīs organizācijas atbalstam, arī noteikta daļa no AmazonSmile nopelnītā tiek novirzīta organizācijai.

Terapijas nodrošināšana ir ilgstošs un sarežģīts process, sākot no dzīvnieku uzturēšanas noteikumu ievērošanas un beidzot ar speciālistu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanu.