Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Studentiem

Trešdien, 27. maijā, visas dienas garumā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā 236 Medicīnas fakultātes studiju programmu Medicīna un Pediatrija 6. kursa studenti (210 vietējie un 26 ārvalstu studenti) kārtoja vienu no valsts pārbaudījuma Klīniskā medicīna četrām daļām – manipulāciju prasmju pārbaudi. Šī bija pirmā reize Medicīnas fakultātes vēsturē, kad studentiem bija šāda pārbaude.

Topošajiem mediķiem šis ir saspringts četru dienu maratons pirms izlaiduma un diploma saņemšanas, kad valsts pārbaudījuma četrās daļās jāapliecina sešu gadu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Vairāki no uzrunātajiem studentiem atzina, ka lielā satraukuma dēļ šajās naktīs nevar aizmigt.

Katra studenta klīnisko manipulāciju izpildes prasme, izmantojot simulatorus, tika pārbaudīta, liekot veikt piecus uzdevumus (dzemdes kakla citoloģiskās uztriepes paņemšana, perifērās vēnas punkcija, kardiopulmonālā reanimācija u. c.). Starp citu, studiju laikā studentam kopumā bija jāapgūst 14 manipulācijas.

valsts-eksamens-medicina09.jpg

"Tā kā studentiem manipulāciju prasmes bija jāapgūst studiju procesā, tas deva iespēju šogad Medicīnas fakultātes valsts pārbaudījumā iekļaut klīnisko prasmju pārbaudi," pastāstīja Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktors Roberts Rezgalis.

Katra uzdevuma veikšanai tika dotas četras minūtes, un par katru uzdevumu maksimums varēja saņemt piecus punktus.

Topošos mediķus šajā pārbaudījumā vērtēja RSU rezidenti, kas pirms tam bija apmācīti, kā to darīt, lai prasības pārbaudījumā būtu vienotas.

RSU rezidenti studentiem pirms valsts pārbaudījuma vadīja konsultācijas, kurās rādīja, kā pareizi veikt manipulācijas ar simulatoriem. "Laikā starp abām konsultācijām ikvienam studentam bija dota iespēja Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā patstāvīgi trenēt savas iemaņas," piebilda Roberts Rezgalis.

Jāpiebilst, ka pārbaudījums tika dokumentēts audiovizuāli, lai tad, ja kāds no studentiem apstrīd pārbaudījuma vērtējumu, komisija varētu izvērtēt studenta veikumu un pieņem gala lēmumu.

Studentiem uz praktisko pārbaudījumu bija jāierodas 30 minūtes iepriekš, lai noklausītos instruktāžu un saņemtu noteiktas krāsas aproci, kas studentu grupas, kur katrā bija no astoņiem līdz 12 studentiem, ļāva sadalīt sīkāk, jo vienus un tos pašus uzdevumus studenti veica vairākās telpās vienlaikus.

valsts-eksamens-medicina24.jpg

Pēc praktiskā pārbaudījuma studenti tika aicināti aizpildīt šīs valsts pārbaudījuma daļas vērtējuma anketu, kas ļauj atklāt, kas, pēc studentu domām, būtu jāpilnveido studiju procesā, sagatavojot studentus pārbaudījuma praktiskajai daļai Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.

"Valsts pārbaudījums ļauj ne tikai novērtēt studentu zināšanas, prasmes un iemaņas, bet arī izvērtēt studiju procesu, apzinot tā trūkumus un turpmāk tos novēršot, līdz ar to uzlabojot studiju kvalitāti," atzina Roberts Rezgalis.

Pēc anketas aizpildīšanas studenti izlozēja, kurā medicīnas iestādē būs jāierodas nākamajā dienā uz valsts pārbaudījuma pēdējo daļu – Slimnieka interpretāciju, kur jāapliecina studiju laikā iegūtās zināšanas reālajā dzīvē.

Medicīnas fakultātes studentu valsts pārbaudījums notiek četras dienas – no 25. līdz 29. maijam.