Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Konferences, semināri
Sabiedrības veselība

Pozitīvā un radošā gaisotnē no 14. līdz 18. septembrim norit intensīvs darbs Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūta organizētajā starptautiskajā vasaras skolā (International Summer School, ISSR) Economic Modelling and Evaluation in Health Care: An Application-Oriented Approach. Lekcijās un semināros ar interesi iesaistās RSU un ārvalstu studenti, akadēmiskais un zinātniskais personāls.

ISSR_starptautiska_vasaras_skola-lead.gif

Klātienē un tiešsaistē tiek diskutēts par veselības sistēmas izaicinājumiem un veselības ekonomikas metožu izmantošanu veselības sistēmas problēmu risināšanā.

Skolas dalībnieki apgūst ekonomiskās modelēšanas metodes: veselības tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu, pacientu plūsmu un procesu modelēšanu ārstniecības iestādēs, COVID epidemioloģiskās situācijas modelēšanu u. c. Apmācība balstīta uz ekonomiskās novērtēšanas praktisko izmantošanu un speciālo lietojumprogrammu apguvi.

Lekcijas un nodarbības vada vieslektori no RSU sadarbības augstskolām Lielbritānijā un Vācijā. Jauniegūtās zināšanas un prasmes  tiks izmantotas RSU Sabiedrības veselības institūta pētniecības virziena veselības ekonomikā attīstībai, kā arī mācību moduļu izveidei un studiju kursu satura papildināšanai. Turklāt veidojas ciešākas un plašākas pētniecības un akadēmiskās sadarbības iespējas starp RSU un vieslektoru pārstāvētajām  augstskolām.

Vasaras skolu finansiāli atbalsta Baltijas–Vācijas Augstskolu birojs

BDHK_logo_0.jpg

 

 

RSU_logo_bez_fona_horizontals.png