Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Studentiem

Patlaban ir pieaugusi starptautiskā spriedze, palielinās reģionālo konfliktu skaits, eskalējas terorisms un vardarbība. Sociālajā jomā pastiprinās iedzīvotāju nedrošība, pieaug legālā un nelegālā migrācija, cilvēku tirdzniecība, samazinās iedzīvotāju reālie ienākumi un pieaug izdevumi. Globālajā, reģionālajā līmenī pastiprinās ekstrēmistiskie un teroristiskie draudi, kā arī pieaug kriminālo apdraudējumu iespējas.

Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centru, Mīkola Romera Universitāti (Lietuva), Zviedrijas Drošības, un politikas attīstības institūtu, Tallinas universitātes Tiesību akadēmiju (Igaunija) un Sociālo zinātņu un drošības institūtu (Polija) 2015. gada 23. aprīlī rīko starptautisku zinātniski praktisku konferenci Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti.

RSU starptautiskās konferences gaitā ir paredzēts apspriest sekojošas problēmas:

  • pašreizējais politisko, sociālo, tiesisko (kriminālo) apdraudējumu stāvoklis un tendences;
  • politisko, sociālo, tiesisko, tai skaitā kriminālo apdraudējumu veidi un formas;
  • būtiskākie drošības apdraudējumu faktori;
  • drošības nostiprināšanas sistēmas pašreizējais stāvoklis un būtiskākās problēmas: tiesiskās regulācijas, institucionālā un resursu nodrošinājuma aspekti;
  • nacionālās un globālās drošības nodrošināšanas perspektīvie attīstības virzieni.

Konferences darbā piedalīsies speciālisti un eksperti drošības un noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un citām valstīm. Konferences noslēgumā tiks apzinātas drošības nostiprināšanas prioritātes un iespējas to realizācijā.

Konferences norises vieta un laiks: RSU, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, 2015. gada 23. aprīlī. Konferences sākums – pulksten 10.00 (dalībnieku reģistrācija – no 9.30)

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu

Dalība konferencē – bez maksas (to finansē RSU Juridiskā fakultāte).

Konferences dalībnieku tēzes iekļautas konferences tēžu krājumā, kas publicēts šeit (PDF).

Konferences koordinatore: Irina Dolgova, tel. +371 67061599, e-pasts: irina[pnkts]dolgovaatrsu[pnkts]lv