Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

No 15. līdz 19. augustam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks vasaras skola Modelēšana un simulācijas veselības aprūpē (Modelling and Simulation in Healthcare), kuru organizē RSU kopā ar divām Vācijas augstskolām – Lietišķo zinātņu universitāti APOLLON Brēmenē (The APOLLON University for Health Care Management) un Vupertāles Universitātes (Bergische Universität Wuppertal) Šumpetera biznesa un ekonomikas skolu (Schumpeter School of Bussines and Economics). Šogad vasaras skola notiks klātienē RSU telpās un tajā piedalīsies gan Latvijas, gan ārvalstu studenti.

Piecu dienu garumā lekcijas studentiem lasīs izcili un pieredzes bagāti docētāji. Lietišķo zinātņu universitātes APOLLON profesors un RSU viesprofesors Olafs Gecs (Olav Goetz), kura pētījumu lauks ir veselības aprūpes iestāžu finanšu vadība, izmaksu analīze un iestāžu procesu modelēšana, iepazīstinās ar programmatūru MedModel. Savukārt Vupertāles Universitātes asociētais profesors un Ekseteras Universitātes (Lielbritānija) pētnieks Sebastians Rahuba (Sebastian Rachuba) stāstīs par veselības aprūpes procesu modelēšanu pielietojot programmatūru R. Abas modelēšanas metodes tiks izmantotas, lai analizētu un modelētu veselības iestāžu vadības procesu efektivitāti.

Sākotnēji studenti kopējās lekcijās teorētiski iepazīsies ar abām metodēm, kam sekos darbs grupās un noteiktu uzdevumu risināšana.

Kā stāsta vasaras skolas organizatore RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne docente Daiga Behmane, šīm nodarbībām svarīga ir studentu klātienes dalība, jo mācības būs ļoti intensīvas, uz praktisko darbību vērstas, turklāt cieši saistītas ar programmēšanas pamatu apgūšanu.

Dalībnieki grupās risinās konkrētu veselības aprūpes vadības gadījumu, un nedēļas beigās grupas prezentēs iegūto rezultātu.

Abi vieslektori uz vietas auditorijā katram studentam palīdzēs izprast neskaidro darbā ar modeļa izveidi un datu apstrādi.

daiga_behmane_sq.jpg

Balstoties uz vasaras skolu pieredzi, varam droši teikt, ka studenti augstu novērtē gan gūtās zināšanas, gan iespējas tās izmantot turpmākajās studijās un darbā. Kopējās nodarbības veicina aktīvu savstarpējo komunikāciju un viedokļu apmaiņu.

Doc. Daiga Behmane

RSU organizētās maģistra programmas Veselības vadība vasaras skolas notiek kopš 2019. gada, un tās vienmēr izraisījušas lielu dalībnieku interesi gan ar interesantām un nozīmīgām tēmām, gan ar iespēju papildus apgūt veselības vadības procesu modelēšanas pieejas.