Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

8. oktobrī notika reflektantu uzņemšanas jautājumiem veltīta RSU Padomnieku konventa sēde. Tajā tika vērtēti šīsvasaras uzņemšanas rezultāti, aplūkoti un analizēti potenciālie nākotnes izaicinājumi, kā arī iespējamie risinājumi.

Studentu servisa direktore Indra Treija iepazīstināja Padomnieku konventa locekļus ar RSU piedāvājumu reflektantiem 2019. gada vasarā. Savā ziņojumā I. Treija vēstīja par RSU studiju programmu daudzveidību, raksturoja uzņemšanas nosacījumus, informēja par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī ilustrēja nākotnes izaicinājumus un potenciālos risinājumus.

Padomnieku konventa locekļi atzinīgi vērtēja RSU sasniegtos uzņemšanas rezultātus. Diskusijas laikā konventa locekļi sniedza padomus un izteica viedokļus, kā RSU varētu paplašināt studiju programmu klāstu vēl vairāk, pilnveidot to kvalitāti un vairot konkurētspēju Rietumeiropā un Ziemeļeiropā.

Lai veicinātu augstskolas attīstību, RSU ir izveidojusi regulāru un konstruktīvu sadarbību ar darba devējiem un industrijas pārstāvjiem. Ārējie eksperti un darba devēji regulāri sniedz vērtējumus un priekšlikumus par studiju programmu un pētniecības attīstību.

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos.

padomnieku_konventa_sede_08102019_lead.jpg

padomnieku_konventa_sede_08102019_00.jpg

padomnieku_konventa_sede_08102019_02.jpg

padomnieku_konventa_sede_08102019_03.jpg