Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

10. decembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Padomnieku konvents sniedza vērtējumu par augstskolas 2020. gada budžeta priekšlikumu. Konventa locekļi RSU finanšu izaugsmi vērtēja kā pozitīvu un atbalstīja nākamā gada budžetu.

Noklausījušies RSU rektora prof. Aigara Pētersona ziņojumu par RSU 2020. gada budžetu, konventa locekļi izteica pozitīvu vērtējumu par RSU finanšu stāvokli un attīstības iecerēm, uzsverot, ka RSU ir "augstākās izglītības kristalizācijas centrs".

Īpašs paldies Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jurim Lācim un investīciju ekspertam Ģirtam Rungainim par padziļinātu budžeta analīzi.

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventā ir pārstāvēti ārējie eksperti un darba devēji, piemēram, lielo slimnīcu un industrijas uzņēmumu valžu priekšsēdētāji.

Lai veicinātu augstskolas attīstību, RSU ir izveidojusi regulāru un konstruktīvu sadarbību ar darba devējiem un industrijas pārstāvjiem. Ārējie eksperti un darba devēji regulāri sniedz vērtējumu un priekšlikumus par studiju programmu un pētniecības attīstību.