Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem

Pētniecību Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) pilnveido ne tikai universitātes ietvaros, bet arī plašākā mērogā, piemēram, Latvijas skolēnu vidū. Jau vairākus gadus RSU docētāji ir dažādu pilsētu un lauku novadu vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) vadītāji. Viņu vidū ir arī RSU Medicīnas fakultātes prodekāns docents Ingus Skadiņš.

Kā stāsta docents, skolēnu ceļš uz RSU pie saviem ZPD vadītājiem ir atšķirīgs, katram ir savs stāsts. Piemēram, šo jauniešu vidū ir Jauno mediķu akadēmijas pārstāvji no visas Latvijas, kā arī skolēni no Rīgas 41. vidusskolas vai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, kas ir RSU sadarbības skolas. Skolēni no Latvijas novadiem vadītājus un konsultantus saviem ZPD meklē, arī sūtot uz RSU e-pastus, kuru skaits pieaug katru gadu. Kā uzskata I. Skadiņš, tā ir izcila iespēja jaunietim jau skolas laikā veikt zinātnisko darbu, kuru vada augstu kvalificēts universitātes docētājs. Tas daudz liecina par pašu skolēnu, kurš tiešām vēlas veikt nozīmīgu zinātnisko pētījumu un kopumā dzīvē daudz sasniegt, nevis izmantot ZPD paredzēto laiku kā brīvdienu un papildu izklaižu iespēju. Tie ir jau skolas gados motivēti jaunieši, kas dzīvē, visdrīzāk, daudz sasniegs un varbūt būs nākamie doktoranti un izcili zinātnieki.

Medicīnas fakultātes prodekāns uzskata, ka ZPD tēmai ir ne tikai jāpatīk, tā pat ir jāmīl, tad ir cerība radīt augsta līmeņa darbu. Ir jāmācās atlasīt, analizēt tieši to literatūru, kas darbam nepieciešama, to kritiski vērtējot. Pētniecība māca disciplīnu, spēju sevi organizēt, veicina darbaspējas, audzina atbildības sajūtu un paplašina redzesloku. Pētniecībā neviens nedzen un neuzstāj, ir jāspēj iziet no savas komforta zonas, jāmāk sevi organizēt, strādāt, pieņemt atbildīgus lēmumus, pabeigt un nepamest darbu pusratā.

Docents I. Skadiņš uzsver, ka visas ZPD izstrādē iegūtās zināšanas, prasmes un pozitīvās īpašības būs nozīmīgas studiju procesā, veicot zinātnisko darbu. Kā priekšzīmīgu ZPD izstrādes piemēru docents min Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Jutas Nikiforovas (attēlā kopā ar docentu I. Skadiņu) ieguldīto darbu, kura divas reizes nedēļā brauc no Jelgavas uz RSU, lai strādātu laboratorijā. Par savu ZPD, sadarbību ar RSU un nākotnes cerībām stāsta Juta.

juta_nikoforova_zpd_05.jpg

Par ko ir tavs pētījums?

Tas ir par baktēriju Staphylococcus aureus izplatību skolēnu vidū. Šī baktērija ir bīstama ne tik daudz pašiem nēsātājiem, kuri parasti nesaslimst, bet apkārtējiem, kuriem var tikt veicināta saslimšana, piemēram, ar pneimoniju, brūču infekcijām vai kādu citu smagu slimību, kas var izraisīt pat letālas sekas. Es paņēmu deguna iztriepju paraugus no 190 skolas biedriem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem, lai izpētītu, cik izplatīta viņu vidū ir šī baktērija. Man bija izcila iespēja pētījumu veikt tieši RSU laboratorijā. Baktērijas ir mums visapkārt, un viens no veidiem, kā izvairīties no tām, ir strikti ievērot higiēnu.

Kāpēc izvēlējies šo tēmu?

juta_nikoforova_zpd_01.jpg

Kad uzzināju, ka 11. klasē ir jāizstrādā ZPD, man sākotnēji nebija ideju. Zināju, ka pētījums būs bioloģijā, tomēr nevarēju izdomāt tēmu. Augustā es piedalījos konkursā par dalību RSU Jauno mediķu akadēmijā un kļuvu par vienu no veiksminiecēm, kas tajā iekļuva. Tad iepazinos ar docentu Ingu Skadiņu un lūdzu iespēju pie viņa izstrādāt ZPD. Docents bija ļoti pretimnākošs un piekrita darbu vadīt, un mēs kopīgi vienojāmies par šo interesanto tēmu.

Kādu palīdzību tev sniedz RSU?

Esmu ļoti pateicīga RSU, kas deva man šādu iespēju, jo tas bija neizsakāmi liels izaicinājums. Te bija iespējas, kuras es skolā nevarētu īstenot, jo skolā nav tādas aparatūras kā universitātes laboratorijā, kur paraugiem veicu trīs dažādus komplicētus testus, izmantojot modernu aprīkojumu. Gribu izteikt lielu pateicību docentam Ingum Skadiņam par palīdzību visa ZPD izstrādes laikā. Mans darbs ir uzrakstīts, un tuvākajā laikā skolā būs tā aizstāvēšana.

Kādi ir tavi nākotnes plāni?

Es jau piecus gadus sapņoju par studijām RSU. Šobrīd esmu 11. klasē, un pēc vidusskolas beigšanas noteikti stāšos Medicīnas fakultātē.

Kā stāstīja docents I. Skadiņš, mamma Jutai uzdāvināja ūdens pudeli ar RSU simboliku, kura meitenei vienmēr ir līdzi kā talismans un atgādinājums par nākotnes uzdevumu iestāties RSU.

juta_nikoforova_zpd_04.jpg