Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

Trešdien, 22. jūlijā, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris kopā ar sadarbības partneriem, tostarp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), parakstīja saprašanās memorandu par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub) ieviešanu Latvijā. Starp memoranda parakstītājiem ir Latvijas vadošās augstskolas un zinātnes institūcijas, kā arī virkne nozaru organizāciju. Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā.

rsu_paraksta_memorandu_par_Eiropas_Digitalas_inov_centra_apvienibu03.gif

RSU pasākumā pārstāvēja studiju prorektore prof. Tatjana Koķe

Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību mūsu valstī, līdz ar to saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu Digital Europe stiprinot uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju. Tas tiks panākts, izmantojot digitālās tehnoloģijas un nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālās inovācijas centros un to izveidotajā tīklā, kas aptvers visu Eiropas Savienību, valsts pārvaldes iestādes un privātie uzņēmumi varēs apmainīties ar informāciju, saņemt atbalstu, kā arī izmēģināt un pārbaudīt digitālās inovācijas.

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgajā iniciatīvā apvieno vadošos nozares partnerus – gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.

rsu_paraksta_memorandu_par_Eiropas_Digitalas_inov_centra_apvienibu00.gif

Digitālās inovācijas centra apvienības memorandu parakstīja Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Elektronikas un datorikas datorzinātņu institūts, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības asociācija, Pārtikas uzņēmumu federācija, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents, RSU, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. 

RSU šajā pasākumā pārstāvēja studiju prorektore profesore Tatjana Koķe, kura norāda: iniciatīva ir būtiska ar to, ka veido plašu sadarbību starp dažādām disciplīnām un nozarēm. "Starpnozaru sadarbība ļauj meklēt un rast digitālos risinājumus vairākās tautsaimniecības nozarēs, bet starpdisciplinaritāte bagātina katru nozari atsevišķi un paver iespēju inovācijām, piemēram, tādās jomās kā digitālā medicīna un simulāciju tehnoloģijās balstīta medicīnas izglītība," – tā profesore Tatjana Koķe. Prorektore vienlaikus uzsver: liela pievienotā vērtība ir tas, ka izveidotajā centrā būs starppaaudžu sadarbība, jo "augstskolās studē jauni cilvēki, savukārt nozaru asociācijās ir pieredzes bagāti eksperti, kas ir gatavi sadarboties ar jaunajiem prātiem". 

Memoranda parakstīšana apliecina iesaistīto pušu vienošanos un pārliecību, ka Latvijā ir nepieciešams izveidot augsta līmeņa digitālās ekselences centru, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts veicinās uzņēmējdarbības produktivitāti un konkurētspēju Latvijā. Būtiski identificēt digitalizācijas attīstības tendences ražojošajās nozarēs, kā arī veicināt Latvijas ražojošo nozaru uzņēmumu kopsadarbību ar nacionālā mēroga un Eiropas līderiem digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanā.

rsu_paraksta_memorandu_par_Eiropas_Digitalas_inov_centra_apvienibu04.gif

Apvienība veicinās arī ciešāku sadarbību starp universitātēm, zinātniskajiem centriem un industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām. Iesaistītās puses apņemas kopīgi izstrādāt pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei Latvijā, definējot tautsaimniecības digitālās transformācijas vīziju, misiju un mērķus, kas paredz balstīties uz Latvijas uzņēmumu digitālās attīstības briedumu, tendencēm un vajadzībām.