Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
COVID-19

Aizvadītās nedēļas laikā joprojām bija vērojams Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita pieaugums Latvijā. Saslimšanas gadījumi izplatījās arī to Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu vidū, kuri iepriekš bija atzīti par Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktajām kontaktpersonām.

Lai mazinātu RSU studējošo, docētāju, zinātnieku un atbalsta personāla veselības apdraudējumu, kā arī RSU studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktības riskus, klātienes lekciju un nodarbību īstenošana RSU ir pārtraukta un studiju process tiek īstenots attālināti, izmantojot e-studiju vidi, saskaņā ar lekciju un nodarbību sarakstu un izmaiņām tajā. Arī visas docētāju, administrācijas un atbalsta dienestu darbinieku sanāksmes tiek organizētas tiešsaistē.

Sekojot līdzi Covid-19 izplatībai Latvijā un universitātē, RSU regulāri nodrošina informācijas apmaiņu ar SPKC, kā arī iesaista gan RSU, gan SPKC epidemioloģijas un infektoloģijas ekspertus drošības pasākumu īstenošanā mūsu augstskolā. Līdz ar to ir slēgta pieeja RSU studiju telpām Dzirciema ielā 16 un visām citām RSU studiju bāzēm. Iekļūšana RSU telpās notiek tikai ar darbinieka apliecību jeb ID karti. Studentiem iekļūšana telpās notiek, iepriekš piesakoties, piemēram, lai apmeklētu bibliotēku. Patlaban tiek aktivizēts darbs RSU ambulancē, lai tuvākajā laikā Covid-19 analīžu pieejamība ambulancē būtu daudz lielāka.

Otrdien, 27. oktobrī, RSU veselības studiju prorektors prof. Guntis Bahs un Ārvalstu studentu nodaļas dekāne Smuidra Žermanos platformā Panopto informēja par aktualitātēm studiju procesa norisē un atbildēja uz teju 1500 ārvalstu studentu jautājumiem par pandēmijas situāciju un studiju darba plānošanu.

Lai atvieglotu studiju procesu un nodrošinātu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, ir ieviests studentu un docētāju atbalsta e-pasts studijuprocessatrsu[pnkts]lv. Pieteikumu var iesniegt arī RSU atbalsta vietnē https://help.rsu.lv, sadaļā Studiju departaments.

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu no piektdienas, 30. oktobra, Latvijā stājas spēkā stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Attiecīgi privātos pasākumos telpās un ārā drīkst vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Publiskos pasākumos kopā drīkst būt ne vairāk kā 300 cilvēku kā telpās, tā ārā. Turklāt tāpat kā līdz šim publiskos pasākumos telpās apmeklētājiem jābūt nodrošinātiem ar fiksētām, personalizētām sēdvietām un jāvalkā sejas maska.


Atgādinām, ka RSU darbību regulē Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē.

Mainoties situācijai vai lēmumiem par studiju procesu, RSU vadība izplatīs paziņojumu oficiālajos universitātes komunikācijas kanālos – mājaslapā, studentu portālā MyRSU, un attiecīga informācija tiks arī nosūtīta studentiem un docētājiem e-pastā.

RSU strādā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī seko līdzi visām MK un Veselības ministrijas aktualitātēm par Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Ministru kabineta informācija par Covid-19 ierobežošanu

Veselības ministrijas informācija par Covid-19 ierobežošanu

Ievēro, lai samazinātu Covid-19 izplatību!

  • Pašizolējies, ja esi atbraucis no no ārzemēm
  • Sociāli distancējies un izvairies no publisku pasākumu apmeklēšanas ārpus studiju procesa
  • Lieto sejas aizsargmasku visās RSU telpās
  • Pulcējoties, ieturi divu metru distanci no citiem
  • Regulāri dezinficē un mazgā rokas
  • Seko līdzi savai veselībai! Ja parādījušās elpceļu slimības pazīmes, paliec mājās un informē par to savu ģimenes ārstu. Ja tev ir pozitīvas Covid-19 analīzes, ievēro karantīnu un nekavējoties informē savu fakultāti!

Būsim solidāri cits pret citu! Rūpēsimies par savu un apkārtējo kolēģu drošību!