Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

Jūnijā noslēdzās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūta (SVI) pētnieku INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā īstenotā projekta HealthyBoost piektais periods.

Maija nogalē projekta Healthy Boost starptautiskā darba grupa tikās seminārā, lai dalītos ar aktuālo informāciju, apspriestu nesenās projekta aktualitātes un vienotos par turpmāko uzdevumu izpildi.

ibsr_p1_healthy-boost_project-logo_full-coloured.png

Sākotnēji bija paredzēts, ka sanāksme notiks Krievijā, bet pandēmijas dēļ komanda kopā sanāca tiešsaistē.

Projektā iesaistīto RSU SVI pētnieku uzdevums šajā tikšanās reizē bija semināra darba grupu vadīšana ar mērķi uzklausīt sadarbības partneru pašvaldības un apkopot praktiskos piemērus, kas ļautu uzskatāmi demonstrēt starpsektoru sadarbības veicināšanas modeļa praktisko izmantojumu. Visi semināra dalībnieki darba grupās izskatīja vairākus situāciju aprakstus un scenārijus, novērtēja tos un apkopoja priekšlikumus iespējamiem pilnveidojumiem.

RSU SVI sanāksmē pārstāvēja projekta vadītāja Anita Villeruša, vadošās pētnieces  Inese Gobiņa un Lauma Spriņģe, kā arī pētnieces Indra Liniņa un Aija Bukova-Žideļūna.

hb-meeting.jpg

Savukārt jūnijā projekta pētniece Aija Bukova-Žideļūna ar prezentāciju Starpsektoru sadarbības modelis – instruments mērķu sasniegšanai piedalījās Jelgavas novada organizētajā pilotprojekta noslēguma seminārā par veselīga uztura nodrošināšanu skolās.