Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

16. un 17. augustā Liepājas pilsētas domē norisinājās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta BaltCityPrevention Latvijas partneru seminārs un sanāksme. Projekta mērķis – uzlabot sabiedrības veselības institūciju darbinieku kapacitāti izstrādāt un īstenot profilakses pasākumus, kas pielāgota lietotājam, rentabla un efektīva attiecībā uz lietotāju uzvedības pārmaiņām, tādējādi samazinot ne-infekcijas slimību izplatību, kas saistītas ar dzīvesveidu – ir liels izaicinājums visām dalībvalstīm un iesaistītām organizācijām, tostarp Liepājas pilsētas pašvaldībai, SIA Telemedica un Rīgas Stradiņa universitātei (RSU).

RSU šajā projektā ir sadaļas Sabiedrības veselības institūciju kapacitātes celšana līdzkoordinatore un ir atbildīga par jauna intervences modeļa izveidi. Liepājas pilsētas pašvaldība ir vadošais koordinators sadaļā Intervences modeļa pilotēšana. Visu partneru sadarbībai ir izšķiroša loma projekta veiksmīgā norisē Latvijā.

interreg_baltic_flagship_logos.jpg

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš savā runā uzsvēra jau īstenoto Liepājas pilsētas un RSU sadarbības nozīmi liepājnieku nodrošināšanā ar augsti kvalificētiem veselības aprūpes profesionāļiem, un izteica cerību, ka projekta BaltCityPrevention rezultāti veicinās Liepājas pašvaldības darbinieku prasmes aktuālu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā.

RSU pārstāvji prezentēja jaunā prevencijas modeļa būtību un tā ieviešanas galvenos soļus. Tā kā viens no projekta pamatmērķiem ir izveidot pareizu modeļa funkcionēšanu sabiedrības veselības institūcijās (pašvaldībās, skolās u. c.), diskusijās tika veltīta palielināta uzmanība pilotprojekta ieviešanas komandas izveidei Liepājas pašvaldībā un gala lietotāju (pusaudži ar konkrētu veselības riska problēmu) atlasei.

Sanāksmē tika pārrunāti arī veidi kā projektam piesaistīt mācībspēkus un studentus, lai praksē īstenotu vertikāli integrēta projekta principus.

Projekta tālāko gaitu un Liepājas sanāksmes rezultātus tālāk apspriedīs BaltCityPrevention projekta starptautisko partneru sēdē un starptautiskā konferencē Life Sciences Baltics 2018 Viļņā, Lietuvā, šā gada 26. un 28. septembrī.    

Noderīgas saites

Par projektu
Projekta BaltCityPrevention mājaslapa
Konferences Life Sciences Baltics 2018 mājaslapa