Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

11. maijā notika seminārs Building Bridges par Eiropas Izglītības telpu 2025 (European Education Area 2025), kurā Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) ar priekšlasījumu par tās pieredzi ārvalstu un apmaiņas studentu integrācijā Covid-19 pandēmijas apstākļos pārstāvēja Starptautisko sakaru departamenta (SSD) direktore Baiba Pētersone.

Eiropas Izglītības telpa 2025 ir Eiropas Komisijas uzstādījums, kura mērķis ir visos izglītības līmeņos līdz 2025. gadam panākt Eiropas iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīvai izglītībai, netraucētai mobilitātei starp dažādām Eiropas valstu izglītības sistēmām un mūžizglītībai.

Seminārā par Komisijas darbu Eiropas Izglītības telpas 2025 veidošanā uzstājās tās Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta Stratēģijas un investīciju nodaļas vadītājs Štefans Coti (Stefan Zotti).

Viņš īpaši akcentēja Eiropas Komisijas darba virzienus, kuri ir aktuāli augstākās izglītības jomai, veidojot Izglītības telpu 2025: Eiropas grāds, Eiropas Universitāšu iniciatīva un Eiropas universitāšu alianšu juridiskais statuss, kvalitātes standarti kopējām studiju programmām, Eiropas Studentu kartes iniciatīva, automātiska izglītības dokumentu atzīšana, mikrokvalifikācijas programmas universitātēs un Eiropas Absolventu uzskaites sistēma, augstskolu beidzēju veiksmīgākai integrācijai darba tirgū.

Semināra otrajā daļā vairāku universitāšu pārstāvji prezentēja savas institucionālās pieredzes, strādājot Covid-19 pandēmijas apstākļos, kā arī apskatīja šo pieredžu ietekmi uz augstāko izglītību nākotnē.

B. Pētersone (attēlā) pastāstīja par SSD veiktajām virtuālajām aktivitātēm, starptautiskās vides nodrošināšanā universitātē laikā, kad fiziskās mobilitātes nav iespējamas.

baiba_ow2020_summer.jpg

Viņa iepazīstināja semināra dalībniekus ar mentoru apmācībām un programmu ārvalstu studentiem, Iepazīšanās nedēļas pasākumiem, semināriem par darba un laika organizēšanu, ārpus studiju integrācijas aktivitātēm – veselības hakatonu, ātrās draudzēšanās pasākumiem, vilkaču spēlēm, semināriem sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām Rīgā, e-konsultācijām ārvalstu studentiem, interaktīvām sociālo mediju grupām un citiem pasākumiem.

Prezentācijas laikā tika arī apskatīti institucionālie ieguvumi no šīm aktivitātēm – ciešāka saikne starp universitāti un ārvalstu studentiem, plašāka universitātes struktūrvienību iesaiste internacionalizācijas procesos, digitalizācijas paātrināšanās, jaunu prasmju apguve, krīzes vadība un adaptēšanās nacionālajām ārkārtējās situācijas likumdošanas prasībām augstākajā izglītībā.

Seminārā piedalījās dalībnieki gan no Eiropas Savienības, gan citu valstu augstskolām un izglītības institūcijām. To organizēja Burgenlandes Augstskola Austrijā.