Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

11. martā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvji piedalījās Lodzas Universitātes (Polija) organizētā starptautiska projekta Europartner inaugurācijas pasākumā. Projekta gaitā tika izveidots septiņu valstu pētniecības institūciju konsorcijs, kura mērķis ir sekmēt sadarbību zinātnē un sniegt atbalstu doktorantūras studentu pētniecības vizīšu apmaiņā un izaugsmē. Konsorcijs veiks kopējus pētījumus, izstrādās projektu pieteikumus starptautiskiem zinātnes grantiem un nodrošinās doktorantūras studentu apmaiņas vizītes.

Projektu finansē Polijas Nacionālā akadēmisko apmaiņu aģentūra NAWA. To iniciēja Lodzas Universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības katedra prof. Marijas Briševskas (Maria Bryszewska) vadībā; atbildīgā par RSU dalību šajā projektā ir RSU Patoloģijas katedras vadošā pētniece Marija Isaguljantis (Maria Issaguliantis).
 
Līdz ar Lodzas Universitāti un RSU konsorciju veido Leipcigas Universitāte (Vācija), Oslo Universitāte (Norvēģija), Alkalas Universitāte un HGUGM-IiSGM pētniecības institūts (Spānija), kā arī Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Biofizikas un šūnu inženierijas institūts.

Europartner.jpgProjekta inaugurācijas pasākumu atklāja Lodzas Universitātes rektors prof. Antonijs Rožaļskis (Antoni Różalski). Tajā visi konsorcija dalībnieki prezentēja savas institūcijas, kā arī parakstīja savstarpējās vienošanās memorandu. Pasākuma dalībniekus ar RSU darbības pārskatu, pētniecības stratēģijas prioritārajiem virzieniem un turpmākās sadarbības idejām iepazīstināja Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone (attēlā – vidū), savukārt RSU Onkoloģijas institūta vadošā pētniece asoc. prof. Zanda Daneberga raksturoja pētniecības virzienus un tālākās attīstības tendences onkoloģijas jomā.

Inaugurācijas pasākumam sekoja projekta uzsākšanas sanāksme, kurā tika izveidota projekta vadības komiteja no visu partneru pārstāvjiem, pārrunāta projekta īstenošanas kopīgā stratēģija un partneru atbildības jomas, laika grafiks, atskaišu un finanšu vadības un citi ar projektu īstenošanu saistītie jautājumi.

Projekta Europartner administrēšanu nodrošināšanās RSU Attīstības un projektu departamenta projektu vadītāja Asja Lunga.