RSU pirmoreiz īsteno Erasmus+ mācību mobilitāti Itālijas vadošajā universitātes slimnīcā Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Rezidentūra

Veiksmīgi noslēgusies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācību mobilitāte prestižajā Vita-Salute Svētā Rafaela universitātes slimnīcā Milānā. Mācību mobilitāte tika īstenota, balstoties uz nesen parakstīto Erasmus+ sadarbības līgumu ar itāļu partneri. Pirmajā mobilitātē uz Sv. Rafaela slimnīcu devās RSU Tālākizglītības fakultātes (TIF) uroloģijas rezidents Kaspars Rībenieks.

Kaspars_Ribenieks.pngKaspars (attēlā) raksturo iegūto pieredzi šādi: “Jau no pirmajām dienām bija iespēja piedalīties un asistēt operācijās, redzēt un mācīties no pieredzējušiem itāļu ķirurgiem. Lielās operācijas pārsvarā ir robotasistētas un pieredzes vizīte Sv. Rafaela slimnīcā sniedza iespēju pakāpeniski apgūt robotķirurģiju. Redzēju un piedalījos tādās uroloģiskās operācijās, kādas Latvijā universitātes klīnikās netiek veiktas. Darba diena Sv. Rafaela slimnīcas uroloģijas nodaļā sākās plkst. 7.30 ar kopējo vizīti pie slimniekiem, pēc tam – kafija slimnīcas kafejnīcā, tad – darbs operāciju zālē. Apmaiņas programmas beigās itāļu speciālisti atļāva vairāk asistēt un darīt pašam, līdz ar to darba diena reizēm beidzās tikai ap septiņiem vakarā. Būtībā Erasmus mobilitātes laikā bija iespēja iegūt tādas zināšanas un pieredzi, kādu nav iespējams iegūt Latvijas klīnikās vai dārgos kursos ārvalstīs, kā arī izbaudīt citas valsts apceļošanu un atpūtu.”

Jau iepriekš Valsts Izglītības attīstības (VIAA) aģentūra ir augstu novērtējusi RSU Erasmus biroja iniciatīvu Erasmus+ mācību mobilitāti novirzīt rezidentu apmācībai. Savā pagājušā gada izvērtējumā par Erasmus+ mobilitāšu realizēšanu aģentūra atzina, ka šī RSU iniciatīva sekmē jaunu inovatīvu ārstniecības metožu ieviešanu Latvijas veselības aprūpes iestādēs. VIAA uzskata, ka RSU īstenotās jauno ārstu mobilitātes aktivitātes ir ilgtspējīgas un nozīmīgas augstskolas internacionalizācijas sastāvdaļas. Rezidentu ikgadējās pieredzes mobilitātes ir kļuvušas par nozīmīgu atbalstu studiju vides pilnveidošanā, jo daudzi rezidenti piedalās RSU studiju procesā kā pasniedzēji.

Vita-Salute Sv. Rafaela universitāte ir viena no vadošajām Itālijas medicīnas augstskolām. Tās sastāvā ietilpst Sv. Rafaela universitātes slimnīca ar dažādiem pētniecības centriem. Universitāte  medicīnas studijas piedāvā angļu valodā. Tā ir starptautiski atzīta, uz 100 studiju vietām ik gadu tiek saņemti vairāki tūkstoši studentu pieteikumu no dažādām pasaules valstīm.

Paolo_Rotelli.jpg“Mūsu studiju programma sniedz nākotnes ārstiem ne tikai padziļinātas zināšanas par medicīnu, bet arī pilnīgu izpratni par filozofiju un cilvēka psiholoģiju. Cilvēks ir kompleksa būtne. Ārstam ir nepieciešams saprast viņa dažādos aspektus. Lai palīdzētu pacientam, mūsdienu ārstam ir jāsaņem moderna, kvalitatīva un starptautiski orientēta izglītība,” atzīst uzņēmumu grupas San Donato, kuras sastāvā ietilpst Sv. Rafaela slimnīca un universitāte, prezidents Paolo Rotelli (attēlā).

Ar Eiropas trešo lielāko slimnīcu apvienību – uzņēmumu grupu San Donato – RSU sadarbojas jau kopš 2016. gada, kad P. Rotelli vadībā Rīgā ieradās delegācija no dažādām uzņēmumu grupas institūcijām. Savukārt 2017. gadā RSU apmeklēja zinātnieki no Sv. Rafaela slimnīcas un pētniecības institūtiem (attēlā). Pagājušā gada nogalē P. Rotelli bija viens no galvenajiem referentiem RSU Starptautisko sakaru departamenta (SSD) organizētajā starptautiskajā konferencē Inovācijas augstskolu internacionalizācijā.

San_Donato.jpg

“Ir liela privilēģija sadarboties ar starptautiskā mērogā tik pazīstamām institūcijām, kāda ir Sv. Rafaela universitāte un slimnīca. Ļoti iespaidīgs ir Rotelli kunga un viņu kolēģu progresīvais skatījums uz augstākās izglītības attīstību nākotnē. Sv. Rafaela universitāte un slimnīca veiksmīgi apvieno nozares zināšanas ar plašāko izpratni par pasauli, rada sinerģiju starp izglītību, zinātni un inovācijām, kā arī visā savā darbībā ietver padziļinātu starptautisko redzējumu par dažādu pasaules reģionu augstākās izglītības vajadzībām. Rotelli kunga sasniegumus veselības aprūpes un izglītības administrācijā arī ir atzinis starptautiskais biznesa izdevums Forbes, ierindojot viņu 30 zem 30 veiksmīgāko Itālijas uzņēmēju sarakstā,” tā RSU SSD direktore Baiba Pētersone.

Arī nākotnē Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas ietvaros ir plānots attīstīt sadarbību ar Sv. Rafaela universitātes slimnīcu. Jau nākamajā semestrī pieredzes vizītē plāno ierasties Sv. Rafaela universitātes pasniedzējs Emanuels Galli (Emanuele Galli) un divi itāļu studenti.