Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes mācībspēki un pētnieki piedalās Latvijas Zinātnes padomes atbalstītajā valsts pētījumu programmas (VPP) projektā  Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV). Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.

Eiropas studiju fakultātes dekāna prof. Andra Sprūda vadībā RSU pētnieki izvērtēs starptautiskos politiskos riskus tirdzniecībai, investīcijām un darbaspēka plūsmai un modelēs nākotnes attīstības scenārijus globālā mērogā, ņemot vērā pasaules valstīs un reģionos ieviestos risinājumus COVID-19 pandēmijas apturēšanai. "Latvijas veiksmi tautsaimniecības  atjaunošanā lielā mērā noteiks tas, kādus lēmumus krīzes pārvarēšanai pieņems Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, pat Ķīna un Krievija, līdz ar to Latvijas turpmākos soļus tautsaimniecības atjaunošanā nevar skatīt atrauti no attīstības citviet pasaulē," uzsver profesors Andris Sprūds.

VPP projektu īsteno starpdisciplināra pētnieku komanda no Latvijas Universitātes, RSU, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. 

Projekta mērķis ir visaptveroši un no vairāku nozaru skatupunkta novērtēt COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus, inovatīvus un starpdisciplinārus rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai, kas attiecas uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību.

Projekta noslēgumā tiks publicēts objektīvs esošās politikas novērtējums pandēmijas radīto zaudējumu mazināšanai, izstrādāti Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnes scenāriji, ņemot vērā sociālo, fiskālo un reģionālo faktoru dinamiku, kā arī starptautiskās politikas tendences. Projekta īstenotāji iesniegs valdībai zinātniski pamatotus un piemērojamus politikas ieteikumus. 

Jau ziņots, ka Latvijas Zinātnes padomes (LZP) izsludinātās valsts pētījumu programmas virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, aizsargāt iedzīvotājus un, īstenojot augstas gatavības zinātniskos projektus, steidzami atjaunot ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Pētījumi tiek īstenoti trīs tematiskajās jomās: veselības aprūpe un sabiedrības veselība, inženiertehniskie risinājumi, kā arī tautsaimniecība un sabiedrības labklājība. Kopumā līdz 2020. gada 31. decembrim paredzēts īstenot 10 projektus, kurus, kā ziņo LZP, augstu novērtējuši starptautiskie zinātniskie eksperti (vidējais ekspertīzes konsolidētais vērtējums ir 12,98 no 15 iespējamajiem punktiem). Zinātnes mobilizācijai cīņai pret vīrusu no valsts budžeta kopumā atvēlēti teju pieci miljoni eiro.