Pārlekt uz galveno saturu
Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma
Valsts pētījumu programma COVID-19 seku mazināšanai

Prioritārais virziens "Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas"

Īstenotie projekti

Prioritārais virziens "Sabiedrības veselība"

Īstenotie projekti

 • Projekts Nr. 1.4.
  Ateroskerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība Atkārtota cerebrāla infarkta riska faktoru un antiagregantu rezistences pētījumi
  Projekta vadītājs: prof. Andrejs Millers
  Projekta finansējums: 19 043 EUR
  http://pskus.drupal8.softikom.lv/sites/default/files/editor/biomedicine_3posma_atskaite_2.dala_.pdf
 • Projekts Nr. 1.5. 
  Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība
  Projekta vadītājs: asoc. prof. Pēteris Stradiņš
  Projekta finansējums: 38 085 EUR
  http://www.stradini.lv/page.php?id=1898
 • Projekts Nr. 2.4.
  Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi
  Projekta vadītāja: asoc. prof. Ilze Konrāde
  Projekta finansējums: 10 080 EUR
 • Projekts Nr. 5.5.
  Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana
  Projekta vadītājs: prof. Jānis Gardovskis
  Projekta finansējums: 181 956 EUR
  http://www.stradini.lv/page.php?id=1902
 • Projekts Nr. 6.1.
  Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai
  Projekta vadītājs: prof. Aigars Pētersons
  Projekta finansējums: 45 072 EUR
  http://www.stradini.lv/page.php?id=1903
 • Projekts Nr. 6.2.
  Dzīvībai bīstamo un sabiedrībai nozīmīgo infekcijas slimību izpēte bērniem ar jaunu zinātniski pamatotu rīcības algoritmu izstrādi bērnu mirstības samazināšanai Latvijā
  Projekta vadītāja: prof. Dace Gardovska
  Projekta finansējums: 54 014 EUR
  https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/VPP%20BIOMEDICINE%20zin%C4%81tniskais%20p%C4%81rskats%20LV.pdf
 • Projekts Nr. 7.1.
  Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu (HIV, HCV, ērču encefalīta) ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā
  Projekta vadītāja: prof. Ludmila Vīksna
  Projekta finansējums: 37 393 EUR
  https://www.aslimnica.lv/en/saturs/valsts-petijumu-programma
 • Projekts Nr. 7.2.
  Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide
  Projekta vadītāja: asoc. prof. Modra Murovska
  Projekta finansējums: 39 898 EUR
  http://www.stradini.lv/page/1904
 • Projekts Nr. 8.1.
  Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana
  Projekta vadītājs: prof. Elmārs Rancāns
  Projekta finansējums: 34 535 EUR
  http://www.stradini.lv/page/1905
 • Projekts Nr. 8.2.
  Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana
  Projekta vadītājs: Ainārs Stepens
  Projekta finansējums: 37 134 EUR
  https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/biomedicine_3posma_atskaite_9.dala_.pdf 

Prioritārais virziens "Valsts sabiedrības ilgtspējīga attīstība"

Īstenotie projekti

Prioritārais virziens “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

 • Projekts Nr. VPP-IZM-2018/1-0013
  Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību
  Vadošais partneris: Vidzemes Augstskola
  Partneris: Rīgas Stradiņa universitāte (atbildība par Eiropas Savienības pārvaldības un likumdošanas jautājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības jautājumos)
  Projekta finansējums: 599 839 EUR
  www.rsu.lv/projekts/vertibas-darbiba

IZM logo.JPG

sza-logo_0.png