Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Piektdien, 8. februārī, Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks konkursa Gada balva zinātnē 2018  laureātu apbalvošanas ceremonija. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem teorētiskajā zinātnē ir valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV monogrāfija Simtam pāri. Viedā Latvija. Tās autoru vidū ir RSU Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras vadītāja prof. Inna Dovladbekova un RSU studiju programmas Komunikācijas kultūra un multimediji vadītājs prof. Sergejs Kruks.

Monogrāfiju Simtam pāri. Viedā Latvija profesore Inna Dovladbekova raksturo kā unikālu un sociālo zinātņu pētniecības jomā vēl nebijušu darbu, jo tā apvienojusi deviņu Latvijas augstskolu zinātnieku spēkus starpdisciplinārā programmā. Tajā ir analizēti dažādi ekonomiskie un tiesiskie aspekti, kā arī kopumā sabiedrības un cilvēka attīstības jautājumi. Profesore uzskata, ka Latvijā ir izcili sociālo zinātņu pētnieki, kuru devums ir pilnvērtīgāk jāizmanto, jo nevar nodrošināt valsts attīstību bez sociālo un ekonomisko jautājumu apzināšanas.

Profesors Sergejs Kruks pētījumā Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā analizējis indivīdu sociālās pasivitātes iemeslus Latvijā. Viņš secinājis, ka tie meklējami Ministru kabineta (MK) noteikumos un citos normatīvajos aktos, kas, no vienas puses, aicina pilsonisko sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, bet, no otras puses, padara to pasīvu un formālu. Normatīvie akti bieži ir pretrunā cits ar citu. Iedzīvotāji ātri saprot, ka viņu līdzdalībai nav nozīmes un ierosinājumi netiek ņemti vērā. Valsts pārvaldes institūcijas izprot, ka iedzīvotāju sociālā pasivitāte un līdzdalības trūkums ir problēma, tomēr situāciju uzlabot visbiežāk cenšas ar semināriem un lekcijām, kas nav pietiekami efektīvi. Kā uzsver Sergejs Kruks, darba devējiem un individuālajiem uzņēmējiem ir svarīgas vērtības, kas sekmētu valsts ekonomisko izrāvienu, piemēram, personiskā iniciatīva un gatavība uzņemties risku, tomēr viņu rīcību ierobežo valsts regulējums, kas cenšas uzraudzīt un pamācīt, nevis piešķir cilvēkiem rīcības brīvību.

Profesore Inna Dovladbekova ir monogrāfijā iekļautā pētījuma Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai līdzautore. Pētījuma rezultāti par ekonomiskās demokrātijas jomu Latvijā liecina, ka darba ņēmēji ir ekonomiski aktīvi un gatavi iesaistīties uzņēmumu pārvaldē, kļūstot par līdzīpašniekiem. Pasaules pieredze liecina, ka īpašu personāla akciju vai arī uzņēmuma daļu piešķiršana darbiniekiem sekmē finanšu rādītāju izaugsmi. Kā veiksmīgu uzņēmumu, kurā personāla akciju piešķiršana darbiniekiem veicina motivāciju un izaugsmi, profesore raksturo AS Latvijas finieris un uzsver, ka darbinieku iesaiste uzņēmumu pārvaldē Latvijā vairāk ir jāatbalsta par tautsaimniecības attīstību atbildīgajām institūcijām.

Monogrāfijas autori uzskata, ka amatpersonām, izstrādājot MK noteikumus un citus normatīvos aktus, jāņem vērā viņu pētījumu rezultāti, jo tas vairotu iedzīvotāju uzticību valsts institūcijām.