Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Novembrī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika IV Augstākās izglītības internacionalizācijas konference un Erasmus+ Starptautiskā nedēļa Iekļaujošā internacionalizācija (Inclusive Internationalisation). Pasākums, kuru rīkoja universitātes Starptautisko sakaru departaments (SSD), pulcēja Eiropas augstākās izglītības internacionalizācijas ekspertus, lai identificētu veidus, kā internacionalizācijas procesos iesaistīt dažādas augstskolu mērķauditorijas.

Konferences atklāšanas uzrunu par sieviešu līderību augstskolu starptautiskās izglītības un zinātnes procesu vadīšanā sniedza Eiropas Sieviešu rektoru asociācijas prezidente prof. Ģulsuna Sālamera (Gülsün Sağlamer).

Savukārt konferences plenārsēdē Romas universitātes Sapienza prorektors un Eiropas Galvaspilsētu tīklojuma UNICA prezidents prof. Lučāno Saso (Luciano Saso) akcentēja Eiropas Savienības (ES) integrējošo funkciju, kas ietver arī nepieciešamību iekļaut Eiropas Ausgtākās izglītības telpā studentus un akadēmiķus, kuri pašlaik atrodas bēgļu statusā. Plenārijā arī uzstājās bijusī Dānijas kultūras ministre un Kolningas dizaina koledžas rektore Elsebeta Gernere Nīlsena (Elsebeth Gerner Nielsen). Viņas prezentācijā bija apskatīta Eiropas augstskolu loma augstākās izglītības sektora attīstības sekmēšanā citos pasaules reģionos.

Ieteikumus par to, kā nākošajā ES finanšu plānošanas periodā padarīt iekļaujošāku Eiropas Komisijas Erasmus+ studentu mobilitāšu politiku, sniedza Eiropas Studentu apvienības viceprezidens Sebastians Bergers (Sebastian Berger). Viņš īpaši izcēla nepieciešamību iekļaut studentus ar invaliditāti, kā arī studentus, kuri pārstāv dažādus reģionus, vecuma grupas un ģimenes stāvokļus, etniskās un reliģiskās piederības, dzimumus un seksuālās orientācijas.

Lielbritānijas universitāšu apvienības Universities UK International politikas pētniece Ketrīna Alinsone (Katherine Allinson) iepazīstnāja konferences delegātus ar pētījumu par mobilitātes tendencēm šajā valstī un izteica priekšlikumus, kā mobilitātēs iesaistīt studentus no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām .

Konferences ietvaros Beļģijas Flandrijas reģiona Iekļaujošās augstākās izglītības centra eksperts Dominiks Montanjēzs (Dominique Montagnese) vadīja prakstisko nodarbību, kuras laikā konferences dalībieki interaktīvās darba grupās izstrādāja rekomendācijas iekļaujošās mobilitātes nodrošināšanai.

Arī citi Eiropas augstākās izglītības eksperti un augstskolu pārstāvji sniedza prezentācijas par dažādiem iekļaujošās internacionalizācijas jautājumiem. Šogad primo reizi notika studentu diskusija par viņu studiju pieredzi citā valstī, kā arī īpašā sesija, kuras runātāji tika izvēlēti konkursa kārtībā, balstoties uz viņu augstskolu labo praksi iekļaujošās internacionalizācijas jomā.

Papildus konferencei noritēja Erasmus+ Starptautiskā nedēļa ar augstkolu prezentācijām un starptautiskās sadarbības iespēju izstādi. Erasmus+ Starptautiskās nedēļas mērķis bija nodrošināt kontaktu veidošanu starp augstskolām izglītības un zinātnes jomās.

RSU internacionalizācijas konference un Erasmus+ Starptautiskā nedēļa tiek rīkota jau ceturto gadu. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 100 delegātu no 76 augstskolām un citām institūcijām, kuras pārstāvēja 25 valstis. Nākamā RSU konference par augstākās izglītības internacionalizāciju un Erasmus+ Starptautiskā nedēļa tiek plānota 2020. gada rudenī.