Pārlekt uz galveno saturu
Skolotājiem
Skolēniem

“Ar mikroskopiem, kuri paver fantastiskas iespējas izpētīt augus dažādos palielinājumos un rakursos, līdz šim nebijām strādājuši. Zināšanas par ārstniecības augiem noderēs turpmākajā dzīvē, kuru noteikti saistīšu ar veselības aprūpi,” atzīst Rīgas 41. vidusskolas 10. klases skolniece Una. Savukārt klasesbiedreni Megiju aizrauj iespēja pētīt vairākus, ļoti dažādus paraugus, un pēc tam salīdzināt tos. Abas meitenes ir iesaistījušās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas sadarbības programmā dabas zinātņu jomā ar mērķi tuvināt vispārējās izglītības saturu augstākās izglītības prasībām. Šoreiz skolēni praktiskajā nodarbībā ar mikroskopu izpēta dažādu ārstniecības augu uzbūvi. RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docentes Rudītes Kokas vārdiem runājot, lai tā nebūtu vienkārša paskatīšanās mikroskopā, skolēni aizpilda īpaši izveidotu ārstniecisko augu drogu mikroskopiskās analīzes praktiskās nodarbības protokolu, kurā ir seši uzdevumi un secinājumu daļa. Veicot šo uzdevumu, skolēniem vispirms mikroskopā jāapskata auga paraugs, piemēram, kartupeļu ciete, nātres lapa vai deviņvīruspēka zieds, kas daudzkārtējā palielinājumā izskatās kā kadrs no filmas par zvaigžņu kariem, un pēc tam jāuzzīmē redzētais un jāpaskaidro zīmējums. Šo prasmju apgūšana ir būtiska, apgūstot bioloģiju gan skolā, gan turpinot studijas.

Zināšanas par ārstniecības augiem kļūst arvien pieprasītākas

Docente Koka uzsver, ka svarīga ir ne tikai prasme strādāt ar mikroskopu un saskatīt paraugu struktūru, bet arī atpazīt augus dabā un izdarīt secinājumus. Nevienam no dalībniekiem neradās vēlme mobilajā telefonā “pasērfot” sociālajos tīklos, bet visa uzmanība bija pievērsta praktiskajam darbam ar mikroskopu. “Zināšanas par ārstniecības augiem mūsu sabiedrībā kļūst arvien pieprasītākas. Tos kā vienu no ārstniecības līdzekļiem izmanto arvien vairāk cilvēku, tādēļ šādas zināšanas ir nepieciešamas, piemēram, ģimenes ārstiem, lai varētu izskaidrot un ieteikt pacientiem konkrētu ārstniecības augu lietošanu. Turklāt Latvijā ārstsniecības augu izmantošanai gan profilaksē, gan terapijā ir ļoti senas tradīcijas un uzkrāta bagāta pieredze.” stāsta docente R. Koka. Rīgas 41. vidusskolas bioloģijas skolotāja un klases audzinātāja Laila Liepiņa ir pārliecināta, ka ne viens no skolēniem, kuri ir iesaistījušies veselības aprūpes klasē, to nenožēlo, un piebilst, ka par to liecina skolēnu vidū veikta aptauja.

Ko šogad apguva skolēni?

Šā gada maijā RSU rektors profesors Aigars Pētersons parakstīja līgumu ar Rīgas Klasisko ģimnāziju par sadarbību medicīnas izglītības jomā un ar Rīgas 41. vidusskolu par sadarbību medicīnas izglītības un sociālo zinātņu jomā. Septembrī RSU ēkā abu skolu audzēkņiem bija iepazīšanās diena, un nu jau var vērtēt padarīto. Kas izdevies veiksmīgi un ko varētu pilnveidot? Par RSU docētāju paveikto, palīdzot skolēniem apgūt ārstniecības pamatus, pārdomās dalās Medicīnas fakultātes prodekāns docents Ingus Skadiņš.

Pirmā tēma, kuru lekcijā un praktiskā nodarbībā apguva skolēni bija mikrobioloģija. Tā tika izvēlēta pēc skolas iniciatīvas. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāja rādījusi, ka šai, daudziem jauniešiem nākotnē nozīmīgajai tēmai, skolas mācību grāmatā veltītas tikai trīs rindkopas. Mikrobioloģija māca par baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un citiem mikroorganismiem, kas nereti izraisa arī dažādas slimības. Tās pamati būtu jāzina, katram, tomēr jauniešiem, kuri savu nākotni cer saistīt ar medicīnu, tā ir īpaši svarīga. Arī nākamā mācību tēma – šūna – bija skolu ierosināta. Docents I. Skadiņš uzsver, ka tas ir fundamentāls pamats turpmākai bioloģijas tematikai, piemēram, apgūstot audu uzbūvi. Nesen bija lekcija un praktiskā nodarbība par ārstniecības augiem. Interesanta nodarbība plānota 11. decembrī, kad par higiēnu un dezinfekciju stāstīs RSU sestā kursa medicīnas studente, kura ir absolvējusi Rīgas Klasisko ģimnāziju. Studente dalīsies pieredzē par izaicinājumiem, kādi sagaida, pārejot no skolas sola uz RSU Medicīnas fakultāti.

Jauns gads – jaunas iespējas

Nākamajā gadā Medicīnas fakultāte nodos stafetes kociņu Rehabilitācijas, Farmācijas un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātei, dodot skolēniem iespēju iepazīties ar to devumu veselības aprūpē. Varbūt kāds skolēns izvēlas kļūt, piemēram, par farmaceitu vai fizioterapeitu. Lai apkopotu padarīto, mācību gada noslēgumā stafetes kociņš atgriezīsies Medicīnas fakultātē.

Docents I. Skadiņš stāsta, ka šis mācību gads varētu tikt raksturots arī kā iepazīšanās laiks, kurā skolēni apgūst pamatinformāciju par dažādām veselības aprūpes jomām, savukārt nākamajā mācību gadā, kad jaunieši būs 11. klasē un pēc tam 12. klasē, RSU docētāji uzmanību pamatā veltīs skolēnu sagatavošanai centralizētajiem eksāmeniem ķīmijā un bioloģijā. Tādējādi pēc trim gadiem veselības aprūpes klasē skolēniem būs izveidojusies ne tikai izpratne par veselības aprūpes daudzveidību, bet iegūtas papildu zināšanas, kas palīdzēs veiksmīgi nokārtot centralizētos eksāmenus.

Jauno mediķu akadēmija kā ceļa sākums uz veselības aprūpi

Cita skolēnu iemīļota iespēja apgūt ārstniecības pamatus ir Jauno mediķu akadēmija (JMA). Šogad dažās minūtēs tika aizpildītas visas 200 programmā paredzētās vietas. JMA mācības skolēniem no visas Latvijas notiek gan RSU studiju ēkās Rīgā, gan Valmierā, kur uz regulārām nodarbībām dodas skolēni arī no Cēsīm, Raunas, Alūksnes un citām vietām. Docents I. Skadiņš stāsta, ka šogad JMA Valmierā notiek studentu zinātniskie pulciņi par mikrobioloģijas, kardioloģijas, anestezioloģijas un reanimācijas un klīnisko prasmju tēmām. Ķirurģiskajā pulciņā skolēni mācās šūšanu un mezglošanu. Zināšanās un pieredzē ar JMA skolēniem Valmierā dalās RSU studenti, izmantojot uzskatāmu un nozīmīgu aprīkojumu – simulācijas manekenu, intubācijas komplektu, spinālo cieto dēli, tonometrus un citu aparatūru.

Rīgā JMA nodarbībās aptuveni puse ir rīdzinieku, otra puse – no citām pilsētām un lauku novadiem. Skolēni no Daugavpils, Ventspils, Liepājas un Jēkabpils ceļas naktī, lai paspētu uz nodarbībām. Šogad skolēni ir iepazinušies ar mikrobioloģiju, psihosomatiku, ortopēdiju, anatomiju un zobārstniecību.

RSU pieredze liecina, ka labākos rezultātus uzrāda pirmkursnieki, kuri pirms studijām universitātē paralēli vidusskolas vispārizglītojošai mācību programmai papildus apguvuši zināšanas un tuvāk iepazinušies ar prasībām izvēlētajās programmās. Ne mazāk svarīgi, lai jaunais students jau pirms studijām tuvāk iepazītos ar profesiju, tādejādi gūstot pārliecību par nepieciešamo motivāciju. Divpusējā sadarbība ar skolām un JMA dod skolēniem tieši šādas iespējas, un, iespējams, tieši kāds vidusskolēns, kurš ar satraukumu un ziņkāri vēl nesen pirmo reizi vēra vaļā RSU durvis, pēc gadiem būs izcils ārsts un līderis Eiropas un pasaules mediķu vidū.