Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

20. septembrī Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) apmeklēja Austrumbavārijas Tehniskās augstskolas (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) profesors, Inženierzinātņu fakultātes dekāns Klemenss Bulita (Clemens Bulitta) un Inženierzinātņu fakultātes profesors, studiju virziena Medicīnas inženierzinātnes dekāns Ralfs Ringlers (Ralf Ringler). Šī bija pirmā Austrumbavārijas Tehniskās augstskolas pārstāvju vizīte RSU. Kā iespējamās sadarbības jomas tikšanos un diskusiju laikā tika izvērtēta studentu apmaiņa, studentu vasaras un ziemas skolas, sadarbība ārstu palīgu un medicīnas māsu izglītībā, izmantojot modernās simulāciju tehnoloģijas, medicīnas ekonomika, infekciju izplatības kontrole un vācu studentu grupu nodarbības nodibinājuma Doctors Safe Train mācību telpās. Tika pārrunāta arī kopējas dalības iespēja starptautiskos pētniecības projektos.

Rīta tikšanos atklāja RSU rektors, profesors Aigars Pētersons, kurš raksturoja sadarbību kā būtisku RSU – atvērtas Eiropas augstskolas – prioritāti. “Mēs esam lepni par saviem panākumiem, attīstot dažādas modernas simulāciju tehnoloģijas un izmantojot tās studiju procesā, lai attīstītu un pilnveidotu studentu prasmes,” uzsvēra profesors A. Pētersons.

Profesors K. Bulita iepazīstināja RSU kolēģus ar Austrumbavārijas Tehnisko augstskolu kā modernu Vācijas augstākās izglītības iestādi. Tajā ir 33 studiju programmas un 3300 studentu. Četru departamentu vidū ir Medicīnas inženierijas departaments, uz kura bāzes varētu tikt attīstīta sadarbība ar RSU. Profesors uzsvēra, ka augstskola ir izveidojusi efektīvu sadarbības modeli ar privāto sektoru, kas garantē zināšanu pārnesi no augstskolas uz industriju. Ar studiju programmām RSU Medicīnas fakultātē viesus iepazīstināja RSU Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš.

Pēcpusdienā Austrumbavārijas Tehniskās augstskolas docētāji viesojās RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur iepazinās ar dažādajām simulāciju tehnoloģijām un piedalījās apaļā galda diskusijā kopā ar Simulācijā balstītas izglītības padomes biedriem, Doctors Safe Train un RTU pārstāvjiem par iespējamajām sadarbības formām un to īstenošanas iespējām. Lai sadarbība būtu precīzi noformulēta, efektīva un savstarpēji rūpīgi izvērtēta, augstskolas plāno saskaņot un parakstīt sadarbības līgumu.

Dienu iepriekš, 19. septembrī, viesi un RSU pārstāvji kopīgi apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti un iepazinās ar nodibinājuma Doctors Safe Train plānotajām aktivitātēm un sadarbības iespējām.