Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Saskaņota un savstarpēji papildinoša kiberdrošības potenciāla pilnveidošana Latvijā, kompetentu speciālistu sagatavošana cīņai pret jebkāda veida digitālo apdraudējumu, kiberdrošības aktuālo problēmu pētniecība un šīs jomas mūžizglītības attīstība ir uzdevumi, kurus nosaka Rīgas Stradiņa universitātes rektora prof. Aigara Pētersona, Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Leonīda Ribicka un Banku augstskolas rektora prof. Andra Sarnoviča trešdien, 31. oktobrī, parakstītais sadarbības līgums.

Kiberdošība ir Eiropas Savienības stratēģiska prioritāte, kas nosaka digitālās ekonomikas un mūsdienu sabiedrības tālāko izaugsmi. Līguma parakstīšanas laikā pasākuma dalībnieki uzvēra, ka kiberdošībai nepieciešamās kompetences ietver plašu un daudzveidīgu starpdisciplināro prasmju spektru. To vislabāk var nodrošināt augstskolu sadarbība. Veidojot ietvaru kiberdrošību studiju programmām, ir nepieciešams rast līdzsvarotu risinājumu dažādu līmeņu un profilu studiju programmām un pētniecībai sociālajās, humanitārajās un tehniskajās zinībās.

“Attīstoties digitālajai videi, pieaug dažādu ekonomisku un politisku mērķu vadīti kiberuzbrukumi. Trīs augstskolu kopējs ieguldījums kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazinās iespējamā apdraudējuma risku gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Esam gandarīti par uzsākto sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti un Banku augstskolu. Kopīgi veidosim studiju programmas un attīstīsim pētniecību kiberdoršībā,” uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

"Rīgas Tehniskās universitātes stiprā puse ir inženierzinātnes un augstās tehnoloģijas. Ar šīm jomām ir tieši saistīti kiberdrošības jautājumi, kam ir starpdisciplināra daba, jo to pamatā ir ne tikai pētniecība informācijas tehnoloģijā, bet arī, piemēram, enerģētikā un citās ar drošību saistītās jomās. Tāpēc Rīgas Tehniskā universitāte ir gatava sniegt savu ieguldījumu gan starpdisciplināros pētījumos, gan studiju programmu veidošanā, lai sadarbībā ar partneriem stiprinātu gan mūsu cilvēku, gan valsts aizsardzību," uzsvēra RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs norādīja: "Šīsdienas līguma parakstīšana nav tikai formāls solis, bet iznākums sadarbībai, kas ir īstenota jau līdz šim. Vēl jo vairāk – līgums ne tikai satur skaidrus soļus un uzdevumus pašām augstskolām, bet ir vēstījums valsts līmenī, ka trīs augstskolas ir gatavas piedāvāt risinājumus tik nozīmīgos jautājumos."

Augstskolu partnerība kiberdrošības speciālistu sagatavošanā nodrošinās daudzveidīgu un plašu sociālās, humanitārās un tehniskās jomas ekspertu iesaisti studiju procesā. Tā veicinās publiskā un privātā sektora pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību kiberdrošības jomā.

Pasākuma laikā RSU, RTU, BA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Aizsardzības ministrijas pārstāvji raksturoja kiberuzbrukumu pieaugošos riskus un nepieciešamību sagatavot arvien kompetentākus drošības specialistus, lai nekavējoties reaģētu uz katru iespējamo apdraudējumu. Eiropas Padomes informācija liecina, ka dažādi kibernoziegumi globālajai ekonomikai katru gadu nodara aptuveni 400 miljardu eiro zaudējumus.

Zīmīgi, ka līgums par kiberdrošības potenciāla pilnveidošanu Latvijā tiek parakstīts oktobrī – Eiropas kiberdrošības mēnesī.