Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Studentiem

Sestdien, 9. februārī, tika pasniegta Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada balva 2018 vairākās nominācijās. Lielākā daļa balvu aizceļoja pie Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvjiem. RSU saņēma Gada balvu nominācijās Gada students, Gada jaunais zinātnieks, Gada projekts, Gada domnieks, Gada aktīvists, Gada izaugsme un Gada studējošo pašpārvalde. Savukārt balvu Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā saņēma Latvijas Jauno ārstu asociācija, kuras vadībā darbojas vairāki RSU docētāji un rezidenti.

Balvu Gada students saņēma Sandra Cipkina – RSU 6. studiju gada Medicīnas fakultātes studente, kas kā brīvprātīgā strādā Siguldas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā un strādā par pētījumu koordinatori. Sandra iesaistās zinātniskajā darbībā jau vairāk nekā trīs gadus, padziļināti interesējoties tieši par onkoloģiju, un ir piedalījusies vairāk nekā 10 zinātnisko darbu tapšanā gan ķirurģijas, gan radioķirurģijas nozarē. Sandra Cipkina bija arī 2018. gada RSU starptautiskās studentu zinātniskās konferences galvenā projektu vadītāja.

Gada jauno zinātnieka balvu ieguva Ieva Bāgante – RSU docente, sertificēta mutes, sejas un žokļu ķirurģe, kura strādā RSU Stomatoloģijas institūtā. Ieva 2018. gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni.

Gada projekta balvu ieguva RSU studentu rīkotā International student conference "Health and Social sciences" 2018, kas bija gada lielākais studentu zinātnes pasākums Baltijas valstīs. Pirmo reizi konference pulcēja aptuveni 2000 dalībnieku un apmeklētāju no vairāk nekā 25 pasaules valstīm un tika organizēta divu dienu garumā, līdzinoties pasaulē zināmākajām studentu konferencēm.

LSA Gada domnieka titulu ieguva RSU Studējošo pašpārvaldes (SP) pārstāvis Mārtiņš Danefelds, par Gada aktīvistu kļuvusi Ksenija Tarasova no RSU SP, bet Gada izaugsmes balvu piešķīra Lienei Vaivodei, RSU studentei, kas janvārī kļuvusi par LSA akadēmiskā virziena vadītāju.

Balvu Gada Studējošo pašpārvalde jau otro gadu pēc kārtas saņēma RSU Studējošo pašpārvalde, kas gan studiju kvalitātes un studentu pārstāvniecības jomā, gan ārējā tēla veidošanā studējošo vidē un nacionālā līmenī, gan kultūras projektu organizēšanā rāda labu piemēru citu augstskolu studentiem.

Gada ieguldījuma sociālās dzīves veicināšanā balvu saņēma Latvijas Jauno ārstu asociācija par darbu pie rezidentu dežūras slimnīcās stundu skaita samazināšanas. No šā gada rezidenti papildus pilna laika slodzei dežurē 11 stundas mēnesī iepriekšējo 24 stundu vietā pagarināta normālā darba laika ietvaros un par dežūrām saņems dubultu atalgojumu.

Par Gada vecbiedru tika atzīta Asnate Kažoka, bet Gada studentu atbalstītāja balvu saņēma SIA Cannelle Bakery.

Balva Studentu lieta – taisna un cieta!, kuru pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, piešķirta par pagājušā gada vasarā LSA rīkotajām apaļā galda diskusijām par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi. Tajās piedalījās pārstāvji no gandrīz visām augstākajā izglītībā iesaistītajām organizācijām, arī no vairākām ministrijām un Saeimas, regulāri tiekoties, lai apspriestu LSA ziņojumu par Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmu un tajā ietvertās atziņas. Diskusiju rezultātā tika panākta konceptuāla vienošanās par stipendiju apmēra palielināšanu, kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kā arī par budžeta vietu piešķiršanu pēc izcilības kritērijiem, un ar šiem jautājumiem darbs turpinās.

Par Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā kļuva grozījumu noslēgšana normatīvajos aktos, kas ļauj īstenot praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas doktorantūras studiju programmas mākslās. Šīs izmaiņas 2016. gadā iniciēja LSA un mākslas augstskolu studenti.

Ierasti studenti balvu pasniedz arī gada ķezai. Par Gada ķezu studenti atzina partiju priekšvēlēšanu solījumus un pēkšņo izglītības ministra amata kandidātu trūkumu pēc 13. Saeimas vēlēšanām, lai gan pirms vēlēšanām visas politiskās partijas izglītību, tostarp augstāko izglītību, atzina par prioritāti.

Balva tika pasniegta 13 nominācijās. To ieguvēji tika noskaidroti pēc studentu, studentu pašpārvalžu, kā arī LSA valdes un ārējo ekspertu komisijas balsojuma rezultātiem. Balvas pasniegšana notika Latvijas Mākslas akadēmijā.

LSA Gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, studentu pašpārvaldes ikdienu un katra Latvijas studenta dzīvi.