Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Atzinība
Tradicionālie pasākumi

21. aprīlī, atzīmējot Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes 30. jubileju, norisinājās ikgadējā Gada balvas Zelta pakavs pasniegšanas ceremonija. Kā jau katru gadu, arī šogad tika godināti 11 nozīmīgākie un krāšņākie notikumi, personības un sadarbības partneri, kas aizvadītajā gadā snieguši lielu ieguldījumu RSU Studējošo pašpārvaldes attīstībā.

Šogad Studējošo pašpārvaldes Gada balvas svinīgā ceremonija norisinājās Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, pulcējot pašpārvaldes padomes biedrus, valdes locekļus, aktīvistus, vecbiedrus, universitātes vadības pārstāvjus, kā arī viesus no citām studējošo pašpārvaldēm un sadarbības organizācijām.

Gada balvas Zelta pakavs 2023 nominanti

Gada pakavs 2023

Starptautiskā studentu konference Health and Social Sciences

Tu vari atņemt studentus zinātnei, bet nevari studentiem atņemt zinātni! Pēc četru gadu pārtraukuma viena no lielākajām studentu organizētajām zinātniskajām konferencēm Ziemeļeiropā beidzot atgriezās klātienes formātā ar teju rekordlielu iesniegto darbu skaitu, kas apliecina aizvien augošo studējošo vēlmi izzināt un pētīt. Patiesi raibā sociālā programma, kuras piedāvājumu klāsts sniedzās no muzeju ekskursijām un tīklošanās pasākumiem līdz galda spēļu un ekoloģiski draudzīgu maisiņu krāsošanas stacijām kopā ar ar jau iecienītajām medicīnas un veselības zinātņu darbnīcām pulcēja vairāk nekā 2500 entuziasma pilnus jaunos zinātniekus no 27 pasaules valstīm.

Gada izaugsme 2023

Studiju programmas Medicīna 2. kursa studente Alise Luīze Bērziņa

Kad Alise 1. kursā kandidēja uz studējošo senatores amatu, viņa prata patstāvīgi atrast un izprast kandidēšanai nepieciešamo informāciju, kā arī uzdot konstruktīvus un saturīgus jautājumus. Mazāk nekā gadu vēlāk Alise jau ir Studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītāja. Šis ir viens no grūtākajiem valdes virzieniem un prasa neatlaidību un izturību. Jau pirmajās 100 dienās amatā Alise paralēli studējošo senatora gaitām izveidoja veiksmīgu SKNA kampaņu (gan studentiem, gan docētājiem), ieguldījās Studiju reglamenta I tapšanā, nepieļaujot studējošajiem nedraudzīgus lēmumus, un pabeidza studējošo fakultāšu domnieku līgumu izveidi.

Gada iedvesma 2023

Studiju programmas Farmācija 4. kursa studente Iluta Žīgure

Iluta vienmēr būs tas cilvēks, kurš pados roku grūtā brīdī un atradīs īstos vārdus atbalstam. Viņas galvā vienmēr ir tūkstošiem ideju, kuru realizācijai Iluta ieguldīs visu, ko spēj. Pašpārvaldē viņa darbojas jau ceturto gadu un tuvākajā laikā neplāno apstāties. Pirmie soļi tika sperti kā aktīvistam un organizatoram vairākos projektos jau pirmajos studiju gados, un 2020. gadā viņa vadīja fukšu iesvētības. Savu pieredzi un potenciālu Iluta turpināja attīstīt, aktīvi iesaistoties sociālā virziena darbībā un kļūstot par tā vadītāju 2022. gadā. Taču izaugsmei nav robežu, un šogad viņa veiksmīgi tika ievēlēta par senatoru. Ilutas vēlme uzlabot studējošo vidi un padarīt studiju gadus interesantākus un vieglākus motivē iesaistīties jaunos aktīvistus un darīt no visas sirds. Viņas smaids un noderīgie padomi vienmēr iedrošina turpināt ieplānoto un nepadoties.

Gada vecbiedrs 2023

Paula Feldmane-Jumīte

Šķiet, pašpārvalde Paulai vienmēr ir un būs rūpju grozā. Tajā ieliktais darbs un centība turpinājās arī pēc darba valdē, uzņemoties organizēt tādus plaša mēroga pasākumus kā "Gada balva 2022", daloties ar savu pieredzi nevienā vien seminārā, kā arī esot blakus svarīgos notikumos, piemēram, rektora vēlēšanas. Paula ir bijis izcils padomdevējs un atbalsts jaunajiem Studējošo pašpārvaldes biedriem un turpina mudināt pašpārvaldi virzīties uz priekšu, neļaujot nevienam padoties arī grūtos laikos. Paula ir vecbiedrs, kurš vienmēr uzņemsies par kripatu vairāk, nekā jebkurš viņai lūdz, kā arī būs labā roka neatkarīgi no tā, kura diennakts stunda situsi. Arī tagad Paula turpina sniegt atbalstu studējošajiem, darbojoties RSU Absolventu asociācijā un nodrošinot viņiem veiksmīgu turpmāko ceļu pēc RSU studiju beigām.

Gada draugs 2023

Prof. Tatjana Koķe

Bijusī RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe vienmēr ir bijusi atsaucīga un ieinteresēta studējošo idejās, ieteikumos un kritikā, vienmēr devusi padomus un izteikusi pamatotus argumentus visdažādākajās situācijās, radot lielu pienesumu tam, lai RSU studējošajiem būtu iespēja tiekties uz arvien augstāku izglītības kvalitāti. Profesori tiešām var saukt par studējošo draugu, jo vienmēr ir bijusi kopā un par studentiem arī dažādu sarežģījumu laikā. Kā pozitīvu piemēru var minēt Studiju reglamenta jaunākās redakcijas izstrādes procesu, kura laikā tieši profesore palīdzēja studējošajiem tikt sadzirdētiem, rezultātā veicinot dokumenta veiksmīgu pilnveidošanu.

Gada atbalstītājs 2023

Medicīnas apģērbu veikals Ardeline

Ardeline ir uzticams sadarbības partneris jau vairāku gadu garumā, kas atbalstījis ne tikai RSU Studējošo pašpārvaldes vērienīgāko projektu – starptautiskā studentu konference Health and Social Sciences –, bet arī palīdzējis tapt RSU pirmkursnieku izglītojošajam bukletam RSU Studējošo ceļvedis, kurā jaunajiem studentiem izklāstīta noderīga informācija par to, kā vislabāk uzsākt studijas RSU, t. sk., kur iegādāties labākos medicīniskos halātus savām pirmajām nodarbībām anatomikumā. Tāpat Ardeline ir nodrošinājis dažādas balvas mazāka mēroga pasākumos, piemēram, RSU studentu zinātnisko pulciņu organizētajās olimpiādēs.

Gada zinātniskais pulciņš 2023

Neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš

Kopā ar prof. Andreju Milleru un Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedru Neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš ir iesaistījies tāda unikāla projekta integrācijā Latvijā kā skolēnu neirozinātņu olimpiāde Latvian Brain Bee, kura notika otro gadu, tādā veidā veicinot jauniešu interesi šai jomā un popularizējot RSU vārdu. Pulciņam ir izdevies sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītojošos pasākumos, sniedzot sabiedrībai informāciju par cerebrālo infarktu, tā riskiem un izstrādājot pētījumu par šiem jautājumiem. Pulciņš ir nozīmīgs ieguldījums studentu pētniecībā – tas piedāvā vairāk nekā 20 pētniecības projektu iespējas, tai skaitā vērienīgus un starptautiskus. Ik gadu šī pulciņa biedri gūst atzinību un godalgotas vietas konferencēs, t. sk. RSU starptautiskā studentu konference. Pulciņam šogad izdevies ieviest RSU neiroķirurģijas UpSurgeon BrainBox sistēmas, kuras tiks izmantotas gan pulciņa darbībā, gan saistīto studiju kursu uzlabošanā. Pulciņš darbojas ne tikai ar mērķi apvienot neirozinātņu interesentus RSU, bet arī ar skatu uz nākotni un smadzeņu saslimšanu ārstēšanu, profilaksi, zinātnisko darbību, izglītojot sabiedrību, attīstot pētniecību un ieinteresējot jauniešus.

Gada inovācija 2023

Ar simulācijas tehnoloģijām aprīkotais operāciju bloks MITC

Latvijas studentijā populārais un studentu praktizēšanās ziņā iecienītais Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (MITC) 2022. gadā sasniedzis jaunas, līdz šim neaptvertas virsotnes. Studentiem paredzētā simulētā vide nu ir vēl mūsdienīgāka un realitātei pietuvināt, pateicoties 2022. gadā jaunatklātajam MITC operāciju blokam, kas aprīkots ar simulācijas tehnoloģijām. Jaunizveidotajā blokā ir iekļauta operāciju zāle, ķirurģisko un laparoskopisko prasmju apguves, mikroķirurģijas un pacienta sagatavošanas telpas. Lai maksimāli pietuvinātu simulēto vidi reālajiem apstākļiem, mācību operāciju blokā ir izvietotas iekārtas un mēbeles, kādas tiek izmantotas ārstniecības iestādēs. Pusgada laikā izveidotais bloks ir viena no modernākajām šāda tipa treniņvidēm Eiropā, kas ne tikai vairo RSU prestižu, bet arī ļauj veselības aprūpes studējošajiem gūt simulācijās balstītas zināšanas, kuras tālāk iespējams izmantot profesionālajā vidē.

Gada aktīvists 2023

Rinalds Daniels Jefimovs

Rinalds ir cilvēks, kas ir uzlabojis pašpārvaldes darbību ne tikai semināros un citos pasākumos, bet arī ikdienas dzīvē. Viņš vienmēr ir gatavs sniegt palīdzību tur, kur tas nepieciešams. Rinalds sevi izcili pierādījis dažādu pašpārvaldes projektu organizatoru komandās. Ja meklē savu īsto tehnisko organizatoru, tad zini, kur to meklēt!

Gada ķeza 2023

Izmaiņas Nolikumā par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Pagājušā gada augustā tika konstatētas izmaiņas noslēguma darbu (t. sk. studējošā pētnieciskā darba) izstrādāšanas un aizstāvēšanas nolikumā, kas starptautiski citējamā žurnālā esošas zinātniskās publikācijas pielīdzināšanu studējošā pētnieciskajam darbam ļauj veikt tikai raksta pirmajam autoram. Tas ir pretrunā ar reālo situāciju, kur vairākums studējošo šāda mēroga žurnālos ir līdzautoru statusā kāda nozares speciālista (ārsta, profesora, doktoranta u. c.) publikācijai, rezultātā nereti vairāku gadu ilgais darbs pie publikācijas tapšanas un salīdzinoši augstās publicēšanās izmaksas universitātes acīs vairs netiek novērtēts. Lai gan Studējošo pašpārvaldes pārstāvji situāciju centās labot, veidojot sarunas ar attiecīgajām RSU struktūrvienībām, process šobrīd ir ieildzis no visām iesaistītajām pusēm, un lielai daļai pēdējo studiju gadu studējošajiem – publikāciju līdzautoriem – cerība par nolikumā atrunātā punkta atjaunošanu redakcijā, kas ļauj arī publikācijas līdzautoriem to pielīdzināt, paliek turpmākās sadarbības un iesaistīto pušu savstarpējas vienošanās rokās.

Gada jauda 2023

Atbalsts RSU studējošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

RSU jau pirmajos Krievijas agresijas mēnešos palīdzēja ukraiņu studējošajiem integrēties RSU un turpināt studijas, nodrošinot viņiem ne tikai studiju maksas atlaides, ikmēneša stipendijas, atlaides dienesta viesnīcu īrei, bet arī psiholoģisko atbalstu. Tika nodrošinātas arī darba vietas Ukrainas viespētniekiem un viesdocētājiem. Tāpat svarīgi pieminēt latviešu valodas kursus, kas palīdz integrēt ukraiņu studējošos Latvijas izglītības sistēmā, un to, ka atbalstu RSU turpina sniegt joprojām.

Nominantus un viesus ceremonijā priecēja akordeoniste Agate Paštore ar Pjetro Rofi (Pietro Roffi) skaņdarbu Noktirne, grupa Cool Collective, RSU TDA Ačkups, RSU stīgu kvartets B–Sharp ar vienu no Mocarta kvartetiem, savukārt tradicionālo RSU Studējošo pašpārvaldes himnu Tikai tā izpildīja Anna Elīna Niedra un Ēriks Gorda.

Paldies Haraldam Gertam, kurš jau 6. gadu pēc kārtas veidoja īpašās balvas nominantiem! Liels un sirsnīgs paldies arī sponsoriem: Ģertrūdes ielas teātrim, Kvestiem, Z/S Ceļmalītes, Grab Store, BAVA autoskola, Kino Bize, INJOY/ Enjoy The Life, Gemoss, Z/S Kliģēni un Liepkalni!