Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Ātrāk, efektīvāk un precīzāk – tā varētu īsumā raksturot jauno RSU studiju procesa plānošanas programmu, kuras ieviešanu sadarbībā ar fakultātēm un katedrām īsteno RSU Studiju departaments.  

Studiju administrēšanas nodaļas projektu vadītāja Elīna Belecka jaunā plānošanas rīka nepieciešamību pamato ar studējošo skaita pieaugumu, kurš šobrīd jau tuvojas desmit tūkstošiem, tādējādi aug arī studiju notikumu apjoms.

Kā stāsta Elīna, līdz šim kolēģi plānošanu veica manuāli, ar roku ievadot katru notikumu un telpu.

Jaunā sistēma ļaus notikumus plānot un modelēt automātiski, tādejādi  samazinot plānošanai paredzēto laiku.

Docētājiem būs iespēja ērtāk pārvaldīt  savu darba kalendāru, nosakot vēlamo laiku studiju darbam. Savukārt studējošie operatīvāk uzzinās par izmaiņām plānojumā, un nākotnē viņiem būs iespēja rezervēt darba vietu savam patstāvīgajam darbam. Būs arī citi ieguvumi, kas atvieglos studiju gaitu.

Lai plānojums veidotos studentcentrēts un balstītos uz docētāju pieejamību studiju darbam, sistēmā sākotnēji tiks ievadīti dažādi kritēriji un vēlamie parametri, kā veidot plānojumu.

Piemēram, kad sistēmai plānot lekcijas un nodarbības kādai konkrētai studiju programmai – katrā nedēļas dienā, noteiktās nedēļas dienās (piemēram, otrdienās un ceturtdienās) vai arī tikai nedēļas nogalē. Balstoties uz lekcijas laiku, grupas lielumu un docētāja pieejamību, sistēma pati atradīs vajadzīgo telpu un ieplānos to. Svarīgi, lai studējošajiem ne tikai nepārklātos notikumi, bet arī tiktu ievēroti pārbraucienu periodi. Piemēram, sistēma izrēķinās cikos jāsākas nākamajai lekcijai, lai studējošie varētu nokļūt no vienas RSU ēkas citā.

Elīna stāsta, ka, saīsinot plānošanai nepieciešamo laiku, varēs tuvināt plānojumu akadēmiskā gada sākumam, kas dos iespēju docētājam precīzāk norādīt savu pieejamību studiju darbam, savukārt studējošais iegūs precīzāku lekciju un nodarbību grafiku, kas retāk tiks pakļauts izmaiņām.

Ja būs nepieciešams veikt izmaiņas, sistēmā varēs viegli atrast citu notikuma īstenošanas periodu, jo programma ar vizuāliem krāsojumiem kalendārā parādīs, piedāvās un pat signalizēs, kurš laiks ir piemērots.

Tāpat būs redzams, kuri laiki nav pieejami, kā arī kuri ir iespējami, bet nav vēlami, jo, piemēram, ir vēlu vakarā.

Docētājiem un studējošajiem jaunā sistēmā būs pieejama augustā. Šobrīd jau tiek plānots rudens semestris, bet kopumā pirmais gads būs izmēģinājuma gads, kurā tiks fiksētas un novērstas iespējamās nepilnības. Lielākie ieguvumi ir īsāks plānošanai nepieciešamais laiks, lielāka elastība izmaiņu veikšanā un  kopumā mūsdienīgāka studiju vide RSU.